Vil ikke love Petoro-styrking

Vil ikke love Petoro-styrking
LOVER INGEN TING: Ola Borten Moe tror ikke en styrking av Petoro kan løse utfordringene på norsk sokkel. Bilde: Scanpix

Petoro:

  • Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land.
  • Disse eierandelene kalles ”Statens direkte økonomiske engasjement” (SDØE) og omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver, 40 felt i produksjon, den største eierandelen i transportrørledningene til havs og 137 utvinningstillatelser (”lisenser”) per februar 2010.
  • Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver, det vil si opptre som eier på vegne av staten.


Utfordringer på norsk sokkel:

  • Flere av de store feltene på norsk sokkel har forbigått sin opprinnelige levetid, og oljeselskapene må bruke mye tid og ressurser på å vedlikeholde dem.
  • Norsk oljeproduksjon er nesten halvert siden 2001, og vil minke ytterligere i årene som kommer.
  • Tilveksten på reserver er også lav, til tross for skyhøye investeringer.
  • Ifølge det såkalte Åm-utvalget er det mulig å hente opp olje tilsvarende to Ekofiskfelt ved å øke utvinningen på de ti største oljefeltene fra dagens 46 prosent til 70 prosent.


Olje- og energiminister Ola Borten Moe ville ikke love en styrking av statens eget oljeselskap i den kommende petroleumsmeldingen, da han snakket under Petoros tiårsjubileum i Stavanger.

Mer konkurranse

De tidskritiske reservene i de gamle feltene har brakt på banen debatten rundt hvorvidt Petoro bør styrkes med mer ressurser og innflytelse i lisensene. Det vil i så tilfelle kunne skape en sterkere konkurranse til Statoil, hevder noen kretser.

Etter fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007 har det vært påpekt at selskapet ikke har noen reelle konkurrenter på norsk sokkel, og har for mye innflytelse.

– Vi har nå problemer med å nå en utvinningsgrad på halvparten. Utvinningsgraden må opp, og det er mange virkemidler for å få til dette. Jubilanten (Petoro, red. anm.) har flere tanker om dette, og det er mange uhyre og riktige grep som er tatt, sier Borten Moe.

Ministeren nevner teknologiutvikling som en viktig faktor for å få opp utvinningsgraden.

Petoro: Slagkraftig tiåring

Lover ingenting

– Da Ekofisk kom på bordet i 1971 regnet en med 17 prosents utvinning. Nå er vi oppe i 50 prosent, og det er ingen grunn til å tro at det vil stoppe der.

Borten Moe ville likevel ikke love en styrking av Petoro som løsningen på utvinningsgraden.

– Det finnes ikke et enkelt svar på dette. Vi kan ikke tilføre Petoro eller Petroleumstilsynet ressurser og tro at det er fikset. Flere stillinger i Petoro og en mer markant rolle kan være en løsning. Det har ikke regjeringen tatt stilling til enda, men det vil bli viet mye plass i petroleumsmeldingen, sier Borten Moe.

Les også: Dette er gullblokkene

Viktig periode

– Vi har forvalta olje- og gassindustrien på en måte som verden ser opp til. Vi har fått den beste kompetansen innen vårt område, og har klart å skape en konkurransesituasjon mellom selskapene, innledet Petoro-sjef Kjell Pedersen sitt innlegg med.

Pedersen sier petroleumsnasjonen Norge nå går inn i en viktig periode med store avgjørelser som må tas.

– I løpet av de neste tre til fire årene må vi ta enorme avgjørelser for de store, modne feltene. Vi må sikre reservene slik at de ikke går tapt, og øke utvinningen med flere prosent, sier Pedersen.

Dette skal gjøres i et opphetet globalt marked, i en nasjon som bruker mest penger av alle oljenasjoner innen olje og gass.

16 tiltak skal gi økt utvinning

Tidskritisk

Kjell Pedersen Petoro
POSITIV: Petoro-sjef Kjell Pedersen liker det han hører fra olje- og energiministeren. Petoro
– Vi har lett for å glemme at det er tidskritisk når markedet er så opphetet som nå. Men får vi ikke dette til, vil vi gå glipp av milliarder i inntekter og gode jobber, sier Petoro-sjefen.

Pedersen mener det handler om å knekke koden med å få til to til tre ganger flere produksjonsbrønner, og få ut noen prosenter mer olje fra de eksisterende feltene.

– Kun da vil vi ha med oss de store feltene inn i fremtiden, og de små funnene rundt vil også bli økonomiske å utvinne. Skrugard kan være en ny renessanse for det høye nord, men en skal ikke overvurdere perspektivet for funnet. Det har mindre reserver enn det som er gjenværende på Snorre og Gullfaks. Men det er det største funnet på lenge, påpeker Pedersen.

– Vi kan ikke alle jobbe på fødestuen, vi må jobbe på gamlehjemmet også. Og det må vi gjøre på en sexy måte, humrer Pedersen, og refererer til letevirksomhet versus fokus på økt utvinning.

Petoro: Bekymret for at oljereservene glipper

Ikke i solnedgang

Etter 40 års produksjon av olje og gass på norsk sokkel er det fortsatt mer hydrokarboner i bakken enn det som er tatt opp. En fallende oljeproduksjon er kompensert med økende gassproduksjon.

– Jeg tilhører ikke den generasjonen politikere som vil tale på Stortinget om at perioden med olje og gass er ferdig. For å illustrere det, behandlet regjeringen nylig utvidelsen av Ekofisk-feltet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Stoltenberg: Tror fortsatt på oljen

Han mener Norge skal investere nye, store beløp og øke utvinningsgraden på sokkelen.

– Det vil komme 40 nye år med produksjon fra sokkelen. Fremdeles har vi ikke tatt ut mer enn halvparten av ressursene. Det vil være min utfordring til dere å finne ut hvordan vi kan få ut mer, sa Borten Moe til en topptung forsamling i Stavanger.

Han kaller Petoro et viktig strategisk grep for å sikre den enorme inntektsstrømmen staten får fra petroleumsvirksomheten. Nå står det utfordringer på trappene.

– Vi har klart å skape et kvalitativt bedre samfunn fordi Norge har et velutviklet folkestyre og fokus på å utnytte naturressursene til fellesskapets beste. Vår tids største utfordringer er å få mer ut av de produserende feltene, lete mer og påvise ressurser i modne og umodne områder. Jeg er villig til å diskutere de fleste virkemidler for å nå de målene som er satt, sier Borten Moe.

Les også:

Statoil leverer

Han mener Statoil leverer varene som forventet, med et godt fokus på norsk sokkel.

– Det er vanskelig å bruke dette som et argument mot dem. Vi kan ikke ta Statoil ned fordi de er dyktige, sier Borten Moe.

– Vi må se på hvordan vi disponerer mulighetene deres ellers. Vi må se på fremtidige lisenstildelingsrunder og TFO-runder (tildeling av forhåndsdefinerte områder) , myndighetenes oppfølging og Petoros rolle.

Borten Moe ønsker å problematisere kritikken mot Statoil som en for dominant aktør.

Les også: Tilbyr 50 utvinningstillatelser

Gylden anledning

– Konkurransesituasjonen på sokkelen er usunn, men jeg kjøper ikke premissene fult ut. Å si at norsk sokkel ikke er gjennomsiktig, og at Statoils størrelse ikke gjør at vi utnytter ressursene optimalt, er å trekke det for langt. Det er likevel ikke slik at det som er bra for Statoil nødvendigvis er bra for Norge, sier olje- og energiministeren.

Høyres energipolitiske talskvinne, Siri Meling, kom med en klar oppfordring til Ola Borten Moe under konferansen.

– Borten Moe hadde hatt en gylden anledning i dag til å komme med en gladmelding til jubilanten i forhold til å styrke dem. Ministeren sa han ville styrke Petoro, men spørsmålet er på hvilken måte og hvor mye, sier Meling til Teknisk Ukeblad.

Høyre: Vil ha ny debatt om skatteletten

Ut av statsbudsjett

Siri Meling Høyre
BURDE GREPET MULIGHETEN: Siri Meling, Høyre, mener ministeren burde ha gitt Petoro en gave på jubileumsdagen. Maiken Ree
Hun påpeker at Høyre så langt har vært alene om å foreslå budsjettøkning for Petoro, med et forslag om 20 prosents økning.

– I forbindelse med vår egen petroleumsmelding har vi gått enda lenger, og sagt at vi ønsker å få Petoro av statsbudsjettet og heller finansiere dem gjennom kontantstrømmen. På den måten vil de få en fleksibilitet til å bygge en organisasjon som kan håndtere de utfordringene vi står overfor. Når Borte Moe ikke brukte dagen i dag til å komme med forslag om styrking av Petoro, tenker jeg at de kanskje ikke kommer med så veldig mye. Jeg håper likevel at de gjør det, fordi Petoros rolle er såpass viktig når det kommer til å øke utvinningen og være en motvekt til Statoil, sier Meling.

Les også: Høyre vil la staten gi Statoil oljekonkurranse

Fokus på modne felt

Petoro-sjef Kjell Pedersen oppfattet Borten Moes signaler som positive.

– Han sier vi må diskutere dette med mangfold, og at det skal adresseres i petroleumsmeldingen. Vi må huske på at han sitter på en melding og han ikke vil si noe om innholdet. Jeg tar det som en positiv tilbakemelding at dette er ett av spørsmålene han vil adressere, sier Pedersen.

Hvilke forventninger har Petoro til petroleumsmeldingen?

– Det er store utfordringer på sokkelen som går på modne felt. Dette må bli adressert som en sentral problemstilling. En kan spekulere i hvor langt en kan gå for å finne løsninger. Vi har Åm-utvalget som kommer med sine konkrete anbefalinger, og jeg vet at OLF jobber med tilsvarende problemstillinger. Vi trenger å få dette knyttet opp mot forslag til incentiver, hvordan vi skal takle utfordringene, hva industrien kan gjøre og hva staten kan gjøre, sier Pedersen, og understreker at Petoro ikke har noen ambisjoner om å bli en operatør på norsk sokkel.

Les mer om: