KRAFT

Vil ikke gi kommunene nettkompensasjon

IKKE ENIG: Energiminister Ola Borten Moe (Sp) er uenig i flere av grepene Energiutvalget foreslår for å bedre konsesjonsprosessene. Blant annet er Moe skeptisk til å innføre tidsfrister for saks- og klagebehandlingen.
IKKE ENIG: Energiminister Ola Borten Moe (Sp) er uenig i flere av grepene Energiutvalget foreslår for å bedre konsesjonsprosessene. Blant annet er Moe skeptisk til å innføre tidsfrister for saks- og klagebehandlingen. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind Lie
6. mars 2012 - 07:43

I går overleverte Energiutvalget sin rapport til energiminister Ola Borten Moe (Sp). Den inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsprosessene som energiministeren allerede har avvist eller er svært lunken til.

Les også: Skal utrede energipolitikken mot 2050

Smører systemet

Ett av forslagene går ut på å innføre en kompensasjonsordning for store ledningsprosjekter.

– Det vil være rettferdig og utjevnende i tilfeller hvor kommunen som berøres får ulempene, mens nabokommunen som ikke berøres av utbyggingen, får fordelene. Ordningen vil også smøre systemet, og gjøre prosjektene enklere å få gjennom, sa utvalgets leder Olav Akselsen før han overleverte rapporten til energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Ordningen kan enten finansieres over statsbudsjettet eller som en del av utbyggingprosjektet, slik at det vil måtte dekkes over nettleien.

Les også: Naturvernforbundet godtar at ankemuligheten fjernes

Skutt ned på forhånd

Men allerede på fredag, da energiministeren Politikerne skal tidligere inn i nettutbyggingene , skjøt han ned forslaget om økonomisk kompensasjon. I dag var han like klar i sin avvisning av idéen.

– Det er uaktuelt. Dette er kritisk infrastruktur som hele samfunnet har nytte av, og et felles løft for hele landet, sier Moe til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at det gjennomføres en rekke kompenserende tiltak i forbindelse med bygging av nye linjer, som for eksempel sanering av gammelt nett og kamuflasjetiltak.

– Så du er ikke enig med Akselsen i at et slik tiltak er nødvendig for så “smøre systemet”?

– Nei, sier energiministeren.

Les også: Statnett vant over Riksantikvaren

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken
BØR KOMPENSERES: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener det er rett og rimelig at kommuner som utsettes for store kraftlinjeutbygginger, får økonomisk kompensasjon. Øyvind Lie

Tungen på vektskålen

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken støtter forslaget om kompensasjon.

– Det er mange kommuner som får kraftlinjen rett gjennom seg uten å få noen gevinst av det, men kun ulemper. Da bør de bli kompensert for det, sier Haltbrekken, som selv satt i Energiutvalget.

Han er også opptatt av at en kompensasjonsordning vil endre kalkylene for om et prosjekt er lønnsomt eller ikke. Da kan ordningen være tungen på vektskålen som gjør at prosjektet ikke blir bygget.

– Vi ser at Ørskog-Fardal-linjen hadde ganske stor lønnsomhet i meldingen. Den sank kraftig i konsekvensutredningene. Hvis vi i tillegg hadde hatt en kompensasjonsordning for kommunene som blir negativt berørt, ville kanskje prosjektet aldri blitt realisert, sier Haltbrekken, som mener dette er i tråd med prinsippet om at forurenser betaler.

Les også: – Urimelig lang saksbehandling for vindkraft

Liker ikke tidsfrister

Energiutvalget foreslår også å innføre tidsfrister for NVE og OEDs saksbehandling og klagebehandling. Også dette er energiministeren skeptisk til.

– Det vil alltid være slik at det først og fremst er norsk lovverk som er gjeldende. Vi må gjøre jobben på en skikkelig måte, vi kan ikke hoppe bukk over for eksempel naturmangfoldsloven fordi vi sklir på en tidsfrist, sier Moe.

– Så du utelukker helt å innføre tidsfrister?

– Det kan jeg selvsagt ikke utelukke, men det vil alltid være slik at vi er nødt til å gjøre jobben med eller uten tidsfrist, sier Moe.

Les også: Vil beholde sertifikatpengene i Norge

Energiminister Ola Borten Moe (t.v.) mottar Energiutvalgets rapport fra utvalgets leder Olav Akselsen.
FIKK RAPPORT: Energiminister Ola Borten Moe (t.v.) mottok i går Energiutvalgets rapport fra utvalgets leder Olav Akselsen. Øyvind Lie

Uavhengig klagenemd

Utvalget foreslår også å etablere en uavhengig klagenemd utenfor OED for mindre saker. Der er ikke energiministeren like bastant.

– Det er en av de tingene vi i så fall er nødt til å komme tilbake til. Foreløpig har vi vurdert det slik at det ligger politikk i ankeprosessen av kraftutbygginger. Men vi skal se på forslaget som utvalget tar opp, og ta det på alvor, sier Moe.

Les også: NVE-sjefen: Lite attraktive vindmøller

Dobbel saksbehandling

Energiutvalget ønsker også å unngå dobbel saksbehandling. “For større saker må saksgangen for klagebehandling begrenses slik at en klage ikke utløser en ny faglig gjennomgang av alle forhold”, heter det i rapporten.

Isteden bør OEDs behandling av klager baseres på NVEs opprinnelige vedtak samt OEDs vurdering av selve klagen.

Kraftbransjen har de siste par månedene brukt mye krefter på å få gjennomslag for nettopp dette synet, for å få fortgang spesielt i en del vindkraftkonsesjoner, som befinner seg i limbo mellom OED og Miljøverndepartementet, etter å ha vært behandlet av NVE.

Les også: NVE varsler flere småkraft-avslag

Reell klagebehandling

Energiministeren støtter ikke forslaget.

– Vi har fram til nå ment at det er viktig at klageordningen er skikkelig, at man får en reell vurdering av saken. Så får vi se på argumentasjonen og hvordan forslaget i Energiutvalgets rapport er bygget opp. Men inntil nå har vi vurdert det slik at vi ønsker å beholde reell klagebehandling, sier Moe.

Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften

Les også:

Kraftlinje kan rasere sjøreservat

Kraftlinje truer golfbane

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.