Vil ha vindturbiner i skauen

Vil ha vindturbiner i skauen
I SKOGEN: Fjällberget vindkraftanlegg i et skogsområde i Sverige har bedre produksjon enn de aller fleste norske vindkraftverk. Bilde: Stena Renewables AB.

Han mener at det kan være mye å hente på å spre vindkraftutbyggingene bedre, både i forhold til forbruket, nettet og befolkningen.

– Vi må tenke på å ta i bruk også andre steder i landet og ikke bare lokaliteter der det blåser maksimalt. Vindkraftutbyggingen bør spres mer og ikke bare konsentreres langs den ytterste kysten.

Oppfordrer til nytenkning

I et innlegg i Teknisk Ukeblad oppfordrer sivilingeniøren bransjen til å tenke nytt om vindkraft.

Han viser til at bransjen gjentar til stadighet at energiinnholdet i vinden øker med tredje potens av vindhastigheten.

– Teoretisk skulle man derfor ventet at vindturbiner i Norge produserer rundt det dobbelte av hva turbinene på kontinentet i gjennomsnitt gjør, siden vi har så mye bedre vindforhold. Men i praksis kan ikke vindturbinene utnytte vinden maksimalt, sier Solhjell.

Les også: - Hvor ble det av vindmilliarden?

Sterk vind koster

Han viser til at norske vindturbiner produserer 30 prosent bedre enn gjennomsnittet i Europa.

– Produksjonen ved norske vindkraftverk er altså høy. Men den er ikke ekstremt mye bedre enn gjennomsnittet i Europa. En årsak til det kanskje er at de fleste vindturbiner i Europa har større rotor i forhold til generatorens effekt enn de vindturbiner som er installert her til lands, sier Solhjell.

Vindturbiner levers i tre standardklasser med ulik produksjonsprofil.

– Siden de tre turbinklassene har ulik produksjonsprofil, er det ikke riktig at man alltid får høyere produksjon ved å velge en lokalitet med høy vind. Sterk vind sliter også på utstyret, og vedlikeholdskostnadene øker.

– Se etter optimale forhold

Solhjell viser til at ifølge fersk statistikk har en svensk vindpark, Fjällberget vindkraftanlegg, plassert på en 450 m høy åsrygg i et skogsområde i innlandet bedre produksjon enn de aller fleste norske vindkraftverk med over 3000 timer/år.

– Erfaringene viser at vindkraftaktører ikke bare bør søke etter forhold med høy vind, men heller se etter lokaliteter med optimale forhold. Vi må også se på andre forhold som kapasiteten i nettet, miljøbelastningene og konsekvensene for nabolaget.

Drømmeforhold innenlands

Det er generalsekretær i Norwea, Øyvind Isachsen, helt enig i:

– Mye vind er ikke alltid det beste. Jevn vind er også veldig fint. Flere steder innenlands i Norge har vi drømmeforhold. Vi kan bruke vindturbiner i klasse to og bare koble oss opp til eksisterende nett.

Han mener at svaret ikke er bare kjempeparker.

– Vi kan ikke bygge vindparker på alle holmer og skjær. Jeg tror at utbyggere må tenke på å bygge i forhold til nettet, da kan man både redusere nett apet og bidra til at det bygges færre nye kraftledninger.

– Svein Solhjell har et poeng. Turbulens, ising og ekstrem vind reduserer produksjonen langs kysten. I lange perioder har de fleste aktørene gått etter områder med den høyeste årsmiddelvinden. Det er ikke alltid de beste stedene, sier Arne Olsen, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

På Jæren klager man over en planlagt vindpark: – Skal de få ødelegge dette landskapet?