Vil ha utredning

Vil ha utredning
MÅ AVKLARES: Miljøverndepartementet har bedt SFT om å avklare hvordan opphugging og gjenvinning av oljeplattformene skal håndteres i fremtiden. Bilde: Ole Helgesen

Frist i mars

Miljøverndepartementet har blant annet bedt SFT og berørte fagmyndigheter om følgende oversikter:

  • Forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene fremover og hvilke mengder og typer avfall som må påregnes til gjenvinning.
  • Behandlingskapasitet for opphugging og gjenvinning i dag og hvilke behov Norge vil ha fremover
  • Hvilke miljøutfordringer opphugging og gjenvinning av denne type store installasjoner innebærer
  • Hvilke nasjonale og internasjonale lover og regler som kommer til anvendelse
  • Forslag til eventuelle nye tiltak og virkemidler nasjonalt/internasjonalt for å møte utfordringene knyttet til opphugging/gjenvinning av offshoreinstallasjoner.

Derfor har departementet bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) i samarbeid med andre berørte fagmyndigheter om en utredning av utfordringene knyttet til dette arbeidet.

– Vi har behov for å få avklart hvordan vi skal håndtere opphugging og gjenbruk av oljeplattformene. Vi har retningslinjer for dette i dag, men ikke for det omfanget som vil bli i årene fremover, sier spesialrådgiver i Miljøverndepartementet, Inger Glad Stokland til Teknisk Ukeblad.Ordfører-slakt

Men i september slaktet ordfører i Vindafjord, Arne Bergsvåg, statens håndtering av saken i Teknisk Ukeblad.

– Helt siden oljeeventyret startet har myndighetene visst at installasjonene skulle hogges opp på land. Men de har likevel ikke maktet å få på plass nasjonale standarder for hvordan det skal gjennomføres. Dette skyldes unnfallenhet fra statens side.Nabo-krig

– I dag sitter har vi bare et kardemommeby-aktig regelverk om at det ikke skal være forurensing. Men det er ingen klare retningslinjer og regler, sa Bergsvåg.

– I tillegg er det fire-fem ulike departementer som er involvert, noe som gjør det umulig for oss å vite hvem vi skal forholde oss til. Dette har vi tatt opp med Miljøverndepartementet, men vi får ingen klare svar.

Les saken: Vill vest i plattformskroting

Byggingen av AF Decoms opphoggingsanlegg for oljeplattformer i Vats har ført til krig mellom naboer og næringsliv i den lille bygda.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.