KRAFT

Vil ha timeout i nettutbyggingen

Fordi Statnetts planer blir 10-20 milliarder kroner dyrere enn antatt.

VIL HA DEBATT: Vi kan ikke tillate at Statnett turer frem med sine gigantplaner som kan påføre Ola og Kari Nordmann flere tusen kroner i ekstra strømregninger uten en skikkelig demokratisk debatt, sier leder i LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande. Foto: Scanpix
VIL HA DEBATT: Vi kan ikke tillate at Statnett turer frem med sine gigantplaner som kan påføre Ola og Kari Nordmann flere tusen kroner i ekstra strømregninger uten en skikkelig demokratisk debatt, sier leder i LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande. Foto: Scanpix

–  Det legges opp til en storstilt pengebruk til et strømnett som garantert vil gi høyere strømregninger for hvermansen, og som har en høyst tvilsom miljøeffekt, sier forbundets leder Leif Sande i en pressemelding.

Rett før helgen Skal bruke 50-70 milliarder på strømnettet for sine investeringsplaner i sentralnettet de neste ti årene. De viste at estimatet fra i fjor på 40-50 milliarder kroner nå er oppdatert til 50-70 milliarder kroner.

Les også: Borten Moe stopper private kabelutbyggere

Folk flest betaler

Det fikk bransjeorganisasjonen Energi Norge til å mane til kostnadskontroll. Nå følger LO-forbundet Industri Energi opp med ramsalt kritikk av investeringsplanene.

– Med en slik forhøyet prislapp på strømutbyggingen bør det kreves en stopp i videre fremdrift inntil vi har mer visshet om samfunnsøkonomien og klimaregnskapet i disse planene. Vi kan ikke tillate at Statnett turer frem med sine gigantplaner som kan påføre Ola og Kari Nordmann flere tusen kroner i ekstra strømregninger uten en skikkelig demokratisk debatt, tordner Sande.

– Det er nemlig du og jeg som må betale dette gildet over våre strømregninger. Statnetts milliardplaner om strømutbygging til oljeindustri og eksport til Europa vil ende opp med at vanlige innbyggere i Norge får skyhøye strømregninger og blir stående med skjegget i postkassa, sier forbundslederen.

Les også: Kjernekraftstopp kan gi prisboom

Etterlyser analyse

Han mener Statnett planlegger "gigastore investeringer" for å bygge "motorveier" for å eksportere strøm ut av landet.

– I tillegg vil utbyggingsplanene medføre mange og store naturinngrep. Regjeringen bør rett og slett ikke tillate Statnett å fullbyrde sine investeringer uten først å gjennomføre en større, grundigere og allmenn samfunnsdebatt og analyse som ser på alle samfunnskonsekvensene av å bruke 70 milliarder kroner til nytt strømnett, sier Sande.

Les også: Utenlandskabler øker kraftprisene

– Ingen blank sjekk

Han mener det krever ekstraordinær åpenhet å drifte et monopol som Statnett er.

– Regjeringens Nettmelding som kom ut tidligere i år må ikke tolkes som en blank sjekk og fritt mandat for Statnett. Derfor bør både politikere og media være svært kritiske til investeringene som Statnett planlegger. Ikke minst i lys av milliardøkningen i estimatene, sier Sande.

Nye arbeidsplasser

Statnetts kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen mener derimot at det haster med å få bygget ut nettet, og advarer mot å ta noen timeout, slik Sande foreslår.

– Når Sande forslår å fryse investeringsplanene, skal vi huske at det koster mer å la være å investere. Mange steder i landet haster det med å få bygget ut nettet og fjernet flaskehalser for å legge til rette for økt forbruk, økt produksjon og likere og jevnere priser over tid. Dette vil legge til rette for nye arbeidsplasser og en samfunnsutvikling som alle ønsker. Dette er det bred politisk enighet om, sier Pladsen.

Han viser til at det de siste 10-20 årene er bygget opp et etterslep av investeringer.

– Vi har investert for lite for lenge, og dette er et problem for hele samfunnet, ikke bare enkeltgrupper. I verste fall risikerer vi å legge lokk på utviklingen enkelte steder. Det kan vi ikke la skje, og derfor foretar vi dette løftet, sier Pladsen.

Økt nettleie

Han innrømmer at det vil føre til noe økt nettleie.

– Men samtidig er det planlagt mye ny strømproduksjon de nærmeste årene, noe som isolert sett vil dra strømprisene ned, så totalt sett er det slett ikke sikkert at strømkundene vil komme så mye dårligere ut, heller ikke på kort sikt, sier Pladsen.

Han sier han er positiv til mer debatt om Statnetts prosjekter.

– Den oppdaterte nettplanen inneholder prosjekter som er vel kjent og som skal gjennom alle de høringer og prosesser som systemet foreskriver, så her vil det bli rike muligheter til å debattere både helheten i planene og det enkelte prosjekt, og vi ønsker Sande hjertelig velkommen til å delta, sier Pladsen.

– Dårlig idé

Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling er også uenig med Sande.

– Forslaget om en timeout er en dårlig idé.  Det er tverrpolitisk enighet om at vi trenger en bedre infrastruktur på nettsiden, senest uttalt gjennom regjeringens nettmelding som ble behandlet i Stortinget i mai 2012, sier hun til Teknisk Ukeblad. 

Meling beklager imidlertid at regjeringspartiet stemte ned opposisjonens forslag om å lage en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget én gang hver stortingsperiode.

– Dette kunne sikret en sterkere politisk føring med utbyggingen av nett og vært et svar på det Sande etterlyser, sier Meling.

Behandlet ikke kostnadene

Hun mener også at det er en svakhet ved regjeringens nettmelding at den ikke tar opp kostnadsspørsmål og kostnadsfordeling.  

– Dette er helt sentrale elementer i diskusjonen om fremtidens infrastruktur og burde vært behandlet av Stortinget, sier Meling.

Les også:

Så mye dyrere blir strømmen av utenlandskabler

Du kjøper 'skitten' strøm

Frykter enorme strømbrudd etter solkraft-boom  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.