OLJE OG GASS

Vil ha slutt på radioaktive utslipp

Produsert vann fra Troll B- og Troll C-plattformene står for ca 40 % avradioaktiviteten som slippes ut på norsk sektor.
Produsert vann fra Troll B- og Troll C-plattformene står for ca 40 % avradioaktiviteten som slippes ut på norsk sektor. Bilde: StatoilHydro
Mona StrandeMona StrandeJournalist
15. jan. 2009 - 14:18
Vis mer

Det mener Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Statens strålevern, som på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har vurdert behovet for nye krav til utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Norskehavet.

Produsert vann verst

Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier fra norsk sokkel er redusert med over 99 prosent de siste ti årene. Likevel jobbes det fortsatt aktivt for å få byttet ut de resterende miljøfarlige stoffene med garantert trygge stoffer.

Petroleumsvirksomheten står for tre prosent av de nasjonale utslippene av miljøfarlige stoffer til sjø, og de største utslippene er knyttet til produsert vann. Derfor mener de tre etatene at tiltak for å hindre utslipp av produsert vann og borekaks/borevæske bør vurderes for enkelte olje- og gassfelt.

De ønsker imidlertid ikke generelle krav om dette.

46 milliarder

Årsaken er den høye prisen, som etatene har regnet seg frem til basert på tall fra oljeselskapene selv. De mener at prisen vil bli 46 milliarder kroner dersom man skal hindre alle utslipp til sjø på norsk sokkel.

– De høye kostnadene, sett i sammenheng med at miljøeffekter ikke er påvist, er bakgrunnen for at vi ikke anbefaler at det innføres et nytt generelt krav til injeksjon av produsert vann offshore. Krav om konkrete tiltak bør derimot vurderes fra felt til felt, sier SFT-direktør Ellen Hambro, OD-direktør Bente Nyland og Strålevernets direktør Ole Harbitz i en pressemelding.

Mer forskning

Nå ønsker de økt fokus på radioaktiv forurensning - for selv om det ikke er påvist direkte effekter av radioaktive stoffer som kan tilbakeføres til utslipp av produsert vann på norsk sokkel - mener de forskning må til før man kan si med sikkerhet om radioaktivitet i produsert vann kan gi langtidseffekter.

- Det er behov for å undersøke effekten av radioaktive stoffer, også i kombinasjon med andre påvirkninger som for eksempel UV, forsuring, organiske miljøgifter, temperatur, klimaendringer osv. I denne sammenheng er det blant annet behov for eksperimentelle data for radioaktive isotoper av radium, bly og polonium fra produsert vann i forhold til sedimenteringshastighet, distribusjon i vannsøylen, opptak i organismer og overføring i næringskjeden, skriver etatene i rapporten.

Ved Troll B- og C-plattformene, som står for 40 prosent av utslippene av radioaktivitet offshore, anbefaler etatene spesielt at det gjøres nye vurderinger av injeksjon av produsert vann.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.