KRAFT

Vil ha elsertifikater for bygg

VIL HA SERTIFIKATER: For Statsbygg er det viktig at elsertifikatsystemet ikke er til hinder for å videreutvikle innovative, helhetlige byggløsninger.
VIL HA SERTIFIKATER: For Statsbygg er det viktig at elsertifikatsystemet ikke er til hinder for å videreutvikle innovative, helhetlige byggløsninger. Bilde: colourbox.com
Øyvind LieØyvind Lie
17. nov. 2011 - 12:22

Statsbygg har vedtatt en miljøstrategi der innfasing av nye lavenergikonsepter for bygg står sentralt, inkludert innpassing av nye former for utveksling av energi mellom bygning og smarte energinettverk.

Det er derfor avgjørende for selskapet å avklare potensialet for bygningsbasert energiproduksjon og utveksling av overskuddskraft mellom bygg og kraftnett, og insentiver for dette i elsertifikatsystemet.

Les også: Statoil vil slippe sertifikatene

Energi til nettet

Statsbygg minner i sin høringsuttalelse om at EUs reviderte Bygningsenergidirektiv setter krav om at alle nybygg skal være planlagt som nesten-nullenergibygg innen 2020, og offentlige bygg allerede i 2018.

“Dette kravet vil innebære at Statsbygg må prosjektere bygg som tidvis vil måtte levere energi ut på nett. Det vil si at Statsbygg i perioder vil opptre som fornybarprodusent. Utkastet til forskrift tar imidlertid ikke, så langt vi kan se, eksplisitt høyde for dette”, skriver Statsbygg.

Selskapet stiller derfor spørsmål ved om forskriften er tilpasset innfasing av bygningsbasert energi, som for Statsbyggs sin del sannsynligvis vil være en realitet fra 2018.

“For å være forberedt på nesten-nullenergibygg er det viktig for Statsbygg og andre byggherrer at det blir fastsatt gode rammebetingelser – både mht. lovverk og økonomiske incentiver”, heter det i uttalelsen.

Les også: – Vi tenker 30 år fremover

- Ingen henvisning til bygg

Statsbygg skriver at det i forskriften som er på høring, og i dens merknader, ikke er noen eksplisitt henvisning til verken bygninger eller til nye, innovative energiløsninger.

“Det framgår heller ikke tydelig hvilke krav som vil bli stilt med hensyn til teknologi og lokalisering. Hovedkravet for tildeling av elsertifikat er 1 MWh produsert fornybar el. Imidlertid er det ikke klargjort om 1 MWh kan være satt sammen av produksjon fra flere anlegg. Dette kunne være et aktuelt alternativ for å innpasse bygningsbasert energi. Elsertifikater kunne slik eventuelt bli tildelt ved at flere bygg med energiinstallasjoner kunne bli sett i sammenheng”, fremholder Statsbygg.

Selskapet ønsker også en avklaring på om det for bygningsbasert energiproduksjon er til noe hinder for å motta elsertifikater at hoveddelen av kraften som produseres går til selve bygget.

Les også: Advarer mot "ingeniørjuletrær"

Her kommer Norges første plussbygg

Kort tid igjen

Teknisk Ukeblad har bedt Olje- og energidepartementet om kommentar til Statsbyggs innspill. Men departementet trenger mer tid til å gå gjennom høringsuttalelsene. De fikk til sammen inn over 70 uttalelser.

Høringsfristen var ute fredag for snaut tre uker siden. Det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet skal etter planen tre i kraft ved årsskiftet.

BNL: Ja til energieffektivisering av bygningsmassen

Arkitektbedriftene: Vil ha Enova-midler til næringsbygg

Frp: Frp vil endre Enova

Les også: – Byggebransjen må bli grundigere

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.