«Vil gi Norge fordeler innen telemedisin, farmasi, RFID og kirurgiske simuleringer»

Vil samarbeide med India om helseteknologi.

«Vil gi Norge fordeler innen telemedisin, farmasi, RFID og kirurgiske simuleringer»
Ny teknologi vil være en «game changer» i måten helsetjenester vil bli levert på både i India og i Norge fra 2020, mener Rina Sunder, leder av Norway India Chamber of Commerce and Industry. Bilde: Colourbox

Ny teknologi vil være en «game changer» for fremtidige helsetjenester. Hvordan bruk av ny teknologi kan bidra til bedre helse står derfor på dagsorden dagen før Norway-Asia Business Summit i Delhi denne måneden, og på konferansen «ICT in health. Exploring the Norway-India synergies» i Norge i juni.

17. april åpner næringsminister Monica Mæland konferansen Norway-Asia Business Summit i New Delhi. Mæland skal også møte den indiske finansministeren og handels- og industriministeren for å bidra til fortgang i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og India. Det har ikke vært forhandlinger etter at den nye indiske regjeringen tiltrådte i fjor sommar.

– Jeg ser fram til å besøke India og til å møte den nye indiske regjeringen for å styrke samarbeidet med et av verdens viktigste land, sier Mæland.

Les også: «Alkopille» skal gjøre deg beruset uten bivirkninger

Norsk-indisk samarbeid

Internasjonalt har India særlig markert seg som ledende innen IT og som leverandør av IT-tjenester til næringslivet i Vesten. Bare de siste to årene har indiske giganter som L&T, Infosys, HCL og TCS vunnet store kontrakter i Norge. Blant andre SAS, DNB, Posten, Statoil, Orkla og Telenor benytter seg av indiske IT-tjenester. Og nå banker offentlig sektor også på døren hos indiske leverandører.

Helsesektoren i India er i kraftig vekst. Landet har en stor legemiddelindustri og høy kompetanse innen forskning innenfor medisin og helse. Samtidig står India overfor store utfordringer som leverandør av helsetjenester til sin egen befolkning. Selv grunnleggende helsetjenester er ikke tilgjengelig for flertallet av befolkningen, spesielt i distriktene er tilbudet dårlig.

Mangelen på kapital, sykehusplasser og kvalifisert helsepersonell er betydelig. Blant annet er det et underskudd på ca. en halv million leger og en million sykepleiere. Til tross for landets fortrinn i utviklingen av ny helseteknologi er det også stor mangel på kvalifiserte fagfolk som behersker den nye teknologien i behandlingen av pasienter og sykdommer.

Les også: Odd Richard (62) fikk nytt syn med ny linseteknologi

Helse i fokus

Men ny teknologi vil være en «game changer» i måten helsetjenester vil bli levert på både i India og i Norge fra 2020.

Ny teknologi og en mer moderne infrastruktur vil bli stadig viktigere i arbeidet med å oppnå bedre kostnadseffektivitet og en mer effektiv administrasjon og drift ved sykehus.

Derfor ønsker Norway India Chamber of Commerce and Industry og IKT Norge å bidra til å styrke samarbeidet med India på dette området. Et slikt samarbeid vil særlig kunne gi Norge fordeler innenfor blant annet telemedisin og farmasi, lagring av informasjon, strekkoding og RFID, databaserte pasientjournaler og kirurgiske simuleringer ved siden av områder som administrasjon, økonomi, fakturering og apotektjenester. Digitalisering ved sykehus, penetrasjon av bildearkivering og kommunikasjonssystemer (PACS) vil øke ytterligere i årene som kommer.

Det samme vil diagnostisering, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter, samt opplæring av av helsepersonell og tilgang på ekspertise uavhengig av hvor pasient og kompetanse befinner seg.

Regjeringen ønsker å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, styrket pasientsikkerhet, og bedre effektivitet og ressursbruk. For å løse morgendagens utfordringer er det således særlig viktig å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger.

Samarbeid mellom India og Norge kan sikre nyskaping og utvikling av nye og forbedrede løsninger i helsesektoren, og bidra til forenkling, fornying og forbedring av offentlig sektor i tråd med Regjeringens målsetninger på dette området.

Les også: Jakten på kreftkuren: Her er norske forskere helt i front

Store synergi-effekter

Formålet med konferansen i Norge i juni er å rette søkelyset på et tettere samarbeid mellom Norge og India. Helse handler om mennesker. Det er når mennesker kommuniserer, utveksler erfaringer og kunnskap at nye muligheter oppstår og skapes.

Ved å evaluere hvilke utfordringer India og Norge står overfor i helsesektoren i framtiden, og hvilke synergeffekter vi kan oppnå ved hjalp av samarbeid, kan vi kartlegge hva våre to land kan tilføre hverandre for å skape et bedre helsetilbud til befolkningen.

En voksende og aldrende befolkning vil skape mange nye utfordinger som må løses ved hjelp av teknologiske og vitenskapelige nyvinninger. India har mye å tilføre Norge i bestrebelsene på å finne bedre, billigere og mer effektiv løsninger. Å bidra til dette er målet med helsekonferansen i Norge i juni.

Av Rina Sunder, leder av Norway India Chamber of Commerce and Industry.

Les også:

Ny lyspære skal overvåke eldre

Sjekk fremtidens behandlinger på sykehuset  

Eldre kan bli en gullgruve for IT-bransjen  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.