KRAFT

Vil forske på offshore vindkraft

STØRST: Storbritannia har mer offshore vindkapasiteten enn hele resten av verden til sammen. Illustrasjonsbilde
STØRST: Storbritannia har mer offshore vindkapasiteten enn hele resten av verden til sammen. Illustrasjonsbilde Bilde: REPower

Renergi-programmet

  • Renergi er ett av syv store programmer i Forskningsrådet, og utvikler kunnskap og løsninger om miljøvennlig energi.
  • Programmet ble etablert i 2004.
  • Har så langt tildelt midler til over 250 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Kilde: Forskningsrådet

Forskningsrådet har mottatt 50 søknader om forskningsmidler til testing av forskningsbasert teknologi for å ta i bruk fornybar energi.

En klar tendens er at søknader til prosjekter innen offshore vind dominerer.

Stor aktivitet

– Det høye antallet søkere viser at det er stor aktivitet innen ”fornybarforskning”, og vi har mottatt svært gode søknader fra spennende prosjekter som handler om både sol-, vind- og bølgekraft, hydrogen og biodrivstoff, sier Hans Otto Haaland, koordinator for Renergi, i en pressemelding.

I denne søknadsrunden prioriterer Forskningsrådet brukerstyrte prosjekter som er bærmer seg kommersiell realisering, med fokus på testing av forskningsbasert teknologi.

Verdiskapning

– Vi ser at våre forskningsmidler har ulik funksjon i ulike faser av forskningen, og nå ser vi et særlig behov for å støtte forskningsprosjekter som har kommet så langt at de nærmer seg kommersiell bruk. Vi legger også stor vekt på verdiskapingspotensialet i Norge, sier Haaland i meldingen.

Utlysingen har en ramme på inntil 100 millioner kroner.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.