Hvem vil lede utredningen som kanskje kan bidra til at vi får høyhastighetstog til Norge? Dette er et ilustrasjonsfoto av Alstoms AGV. (Bilde: ALSTOM Transport / TOMA - C.Sass)

Vil du lede lyntogutredningen?

Jernbaneverket ble i dag tildelt mandatet for utredningen av høyhastighetsjernbaner i Norge.

Nå søker de en norsk eller utenlandsk prosjektleder som vil påta seg ansvaret for det omfattende utredningsarbeidet.

- Vi lyser ut bredt. Vi håper på søkere ikke bare fra Norge, men også fra utlandet, sier etatsdirektør for kommunikasjon, Svein Horrisland, i Jernbaneverket.

Bred erfaring

Stillingen er et toårs engasjement: Like lenge som utredningen vil pågå.

Prosjektlederen får ansvar for å initiere og følge opp utredninger, og å ha tett dialog med sentrale interessenter.

Jernbaneverket håper på søkere med bred erfaring fra ledelse og komplekse prosjekter både i offentlig sektor og privat - og helst innen transportsektoren.

Internasjonale eksperter

Prosjektlederen må kunne kommunisere og samarbeide med både politiske miljøer, nasjonale og internasjonale fagmiljøer, siden det skal opprettes et eget ekspertpanel i tillegg til styringsgruppen vedkommende må rapportere til.

At vedkommende også må tåle det mediekjøret en slik stilling garantert vil medføre, sier stillingsutlysningen ingenting om.