Viktigheten av å gjenta

En god ting kan ikke gjentas for ofte. Eller kan den?

Viktigheten av å gjenta
Bilde:

HTC har i alle fall gjort det rimelig klart at ROM-oppdateringsverktøyet oppdaterer ROM-en på telefonen, og at ROM-oppdateringsverktøyet vil oppdatere ROM-en under oppdateringen.

Vi er sannelig ikke sikre på hvilket spørsmål det referers til i avkryssingsboksen, men vi merker at vi liker det.

Les mer om: