PROSJEKTER

Viken skal bygge 2800 meter med fortau og gang- og sykkelvei

Her må entreprenøren håndtere både fjell og kvikkleire.

Utsyn vestover på Hølandsveien, omtrent der den lille brua skal bygges.
Utsyn vestover på Hølandsveien, omtrent der den lille brua skal bygges. Foto: Google Maps
2. des. 2020 - 05:57

Viken fylke skal i gang med å bygge totalt rundt 2,8 kilometer med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 169 Hølandsveien i Aurskog-Høland kommune.

Kontrakten handler om to adskilte strekninger, ikke så langt fra hverandre: Dels vel 400 meter fortau på Momoen og dels 2,4 kilometer gang- og sykkelvei mellom Momoen og Løken (Elverhøy). Oppdraget innebærer også å bygge ei lita bru som en del av gang- og sykkelveien, samt litt kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Parsell 1, altså fortauet på Momoen, er på rundt 420 meter. Det blir et ensidig fortau på tre meters bredde inklusive skulder. Parsellen ligger i et boligområde, og fortauet skal bygges hvor det tidligere har vært hage/gårdsplass. Det skal også bygges nytt belysningsanlegg og overvannsanlegg.

Parsell 2 består av gang- og sykkelvei fra Momoen til Elverhøy (Løken). Strekningen er på rundt 2,4 kilometer. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter inklusive skuldre, og skal være adskilt fra fylkesveien med ei tre meter bred grøft. Parsellen går stort sett over dyrket mark og skog, samt langs noe spredt bebyggelse. Det skal også her bygges nytt belysningsanlegg og overvannsanlegg. Stikkrenner skal skiftes ut, og på rundt 300 meter skal eksisterende vann- og avløpsanlegg skiftes ut for Aurskog-Høland kommune. Her trengs det også ei 30 meter lang gang- og sykkelveibru av stål over Longselva.

Les også

Ny gangbru i Trondheim: Kom halvveis over dalen før jul

Vanskelige grunnforhold

Grunnforholdene langs parsell 2 er svært varierende, med både fjell og kvikkleire. Den nye brua ligger i et av områdene med dårlige grunnforhold. 

ÅDT på fylkesvei 169 er cirka 2050.

Noen av de anslåtte mengdene i kontrakten:

Kartet viser de to strekningene hvor det kommer nytt fortau og ny gang- og sykkelvei. <i>Illustrasjon:  Viken fylkeskommune</i>
Kartet viser de to strekningene hvor det kommer nytt fortau og ny gang- og sykkelvei. Illustrasjon:  Viken fylkeskommune
 • Jordmasser til fyllplass: 900 m3
 • Matjord i ranke: 4700 m3
 • Fylling stein: 4800 m3
 • Fylling skumglass: 1300 m3
 • Sprenging: 1350 m3
 • Forsterkningslag: 9500 m3
 • Overvanns/drensledning: 3800 meter
 • Kabel- og trekkerørsgrøfter: 3600 meter
 • 65 lysmaster
 • 4 busslommer
 • 800 meter rekkverk

Men her kan anleggsarbeidene bli litt kinkige. Byggherren understreker dette: Mye av grunnforholdene er marine avsetninger av silt og leire under topplaget. På deler av strekningen er det påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale. Noen hundre meter av den planlagte gang- og sykkelveien vil krysse sensitive og kvikke løsmasser i grunnen.

Så dermed må det tas forholdsregler: Når entreprenøren skal grave skjæringer og grøfter i områder med dårlige grunnforhold trengs det seksjonsvis graving eller grøftekasser for å oppnå god nok stabilitet. Det kan også bli behov for å stenge kjørefelt mens arbeidene pågår.

På en strekning skal det brukes lette masser for å unngå setninger, særlig på ledninger i grunnen.

Les også

Førjulsgave til Trondheim: Åpnet ny del av sykkelruta

Fylling må få sette seg

Øst for Longselva, der den lille brua kommer, skal det bli en fylling. Den skal utføres i etapper. Først bygges fyllingen opp til underkant av veifundamentet. Så skal fyllingen stå i seks måneder for å ta opp eventuelle setninger, før videre oppfylling til ferdig veioverflate inntil brua kan gjøres.

Og når vi er inne på brua: Den blir ei 30 meter lang buebru i stål over Longselva. Brua ligger i et av områdene med dårlige grunnforhold. Fylkeskommunen presiserer at entreprenøren må planlegge hvor mange deler brua skal deles inn i, og hvordan transportruten skal gå fra fabrikk. Plassering av heisekraner, fundamentering av kranføtter og eventuelle behov for å stenge kjørefelt må også planlegges av entreprenøren i god tid.

De to parsellene skal stå ferdige 2. september 2022. Det er ikke satt noen delfrister i prosjektet, annet enn at fyllingen ved Longselva skal ligge i seks måneder for å ta opp setninger.

Viken holder tilbudskonferanse 15. desember 2020, og frist for å gi tilbud er 18. januar neste år.

Coatinglinje fra danske FOM. Anodemateriale påføres kobberfolie i form av slurry som jevnes ut, tørkes og bakes. Katoden lages på aluminiumsfolie.
Les også

Mener Norge har de beste forutsetninger: Åpner topp moderne batterilaboratorium

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.