Semitrailer tok fyr i Oslofjordtunnelen - Havarikommisjonen har avdekket flere sikkerhetsproblemer

Stempel og råde ble skutt ut gjennom motorblokka på semitraileren.

Video: Statens havarikommisjon
7. nov. 2018 - 12:08

Det var 5. mai 2017 at et utenlandsk semitrailer tok fyr inne i Oslofjordtunnelen. Det oppstod ingen alvorlige personskader i hendelsen, men to trafikanter måtte evakueres av innsatspersonell etter å ha søkt tilflukt i et av tunnelens tilfluktsrom. 

Undersøkelsen har vist at det er flere likhetstrekk ved ulykken som skjedde seks år før. 

Se video av hendelsesforløpet og animasjon av havariet i vinduet øverst i saken. 

Helt utbrent

Semitraileren var lastet med toalettpapir, og var på vei opp stigningen mot Drøbak da den begynte å brenne. Havarikommisjonen har avdekket at denne brannen - i likhet med brannen i 2011 - oppstod på grunn av motorhavari. 

Brannen eskalerte rakst og i løpet av kort tid var semitraileren overtent. 

Både kjøretøyet og lasten ble helt utbrent. I tillegg var det tilløp til brann i to vogntog som stanset bak semitraileren. Kommisjonen gir honnør til brannvesenets gode og samordnede slukningsinnsats, og peker på at denne var helt avgjørende for at brannen ikke spredte seg.  

Mangelfull sikkerhet

Undersøkelsen har hatt fokus på årsaken til motorhavariet, og tekniske funn og videoopptak har bidratt til å forklare hendelsen. Årsaksfaktorene kan knyttes til overbelastning av motoren, og undersøkelsen har avdekket indikasjoner på dårlig vedlikehold på kjøretøyet. 

I tillegg har kommisjonen avdekket flere sikkerhetsproblemer i tunnelen: 

-Det mangler et helhetlig avvikssystem hvor feil og avvik med tunnelsikkerhetsutrustningen kan rapporteres inn og hvor teknisk driftsstatus kan overvåkes og følges opp.

-Flere feil og avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning ble ikke avdekket ved periodiske inspeksjoner.

-Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer i Håndbok R511 for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.

-Statens vegvesen som tunnelforvalter har ikke ajourført beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

-Statens vegvesen som tunnelforvalter har ikke gjennomført jevnlige øvelser i Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

I sin rapport har de kommet med fire sikkerhetstilrådninger overfor Vegvesenet: 

-Undersøkelsen av brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 har avdekket at det var flere tekniske avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning. Flere avvik var kjent for Statens vegvesen i forkant av brannen, og i tillegg ble nye ukjente avvik avdekket under brannen. Undersøkelsen har vist at det ikke foreligger et felles internt avvikshåndteringssystem for tunnelens sikkerhetsutrustning som gir tunnelforvalter mulighet til å overvåke den sikkerhetstekniske driftsstatusen fortløpende.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen etablerer et helhetlig avvikshåndteringssystem for loggføring, håndtering og oppfølging av feil og avvik med sikkerhetsutrustningen i Oslofjordtunnelen.

-Undersøkelsen av brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 har avdekket at periodiske inspeksjoner ikke har vært tilstrekkelige for å avdekke feil og avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning. Statens vegvesen har også fraveket egne håndbokskrav om fornyet sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift ved å endre praksis uten at dette er begrunnet nærmere. Undersøkelsen av denne hendelsen har påvist behovet for å følge opp sikkerhetsnivået i Oslofjordtunnelen med jevnlige inspeksjoner og godkjenning.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen fastholder håndbokskravet om å sikkerhetsgodkjenne tunneler i drift gjennom jevnlige helhetlige inspeksjoner.

-Undersøkelsen av brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 har avdekket at beredskapsplanen som var gjeldende under brannen var datert 16. juli 2012. Denne var utarbeidet med foreldede tall for trafikkmengde. Undersøkelsen har også avdekket at det var flere feil med den tekniske sikkerhetsutrustningen i tunnelen under hendelsen, og at beredskapsplanen ikke omhandlet korrektive tiltak ved svikt i teknisk utstyr.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen ajourfører beredskapsplanen i henhold til forskriftskrav, samt krav og retningslinjer i håndbøker.

-Undersøkelsen av brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 har avdekket at Statens vegvesen som tunnelforvalter ikke har gjennomført jevnlige øvelser i Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Siste fullskalaøvelse i tunnelen ble gjennomført 31. mai 2012, fem år før brannen inntraff.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med utrykningsetatene, planlegger og gjennomfører jevnlige øvelser i Oslofjordtunnelen under så realistiske forhold som mulig.

– Tunnelen er trygg

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø, sier til veier24 at de nå skal gå igjennom rapporten grundig, og at de skal ta tak i de sikkerhetstilrådingene som Havarikommisjonen nå har kommet med. 

– Vi er fornøyd med at det er gjort en grundig analyse. Samtidig er det viktig å påpeke at Oslofjordtunnelen er en trygg tunnel. Brannen ble raskt oppdaget og tatt hånd om. Dette står jo også tydelig i rapporten, sier han. 

– Det går fram av rapporten at flere tekniske avvik var kjent for Vegvesenet fra før?

– Vi gjennomfører jevnlige tester av utstyret i tunnelen, og den inneholder mye teknisk utstyr. Det er vanlig at noe av det ikke virker. Hvis det er alvorlig, fikser vi det med en gang. Er det mindre alvorlig, tar vi det i forbindelse med annet vedlikehold, sier han. 

LES OGSÅ: Havarikommisjonen anbefaler  bedre merking av planoverganger etter at veihøvel ble truffet av toget

LES OGSÅ: Høy fartsgrense, mørke vegger og manglende tilpasning for syklister bidro til dødsulykke i Raunekleivtunnelen

 

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.