MARITIM

Vi har ikke råd til å miste en generasjon norske sjøfolk enda en gang

Tusenvis av nåværende og framtidige arbeidsplasser langs kysten står i fare dersom våre folkevalgte ikke endrer de foreslåtte endringene i rederiskatteordningen for brønnbåter.

Brønnbåtnæringen bidrar til betydelig verdiskaping, sysselsetter tusenvis av norske sjøfolk og indirekte tusenvis av lokale verftsarbeidere og leverandør bedrifter.
Brønnbåtnæringen bidrar til betydelig verdiskaping, sysselsetter tusenvis av norske sjøfolk og indirekte tusenvis av lokale verftsarbeidere og leverandør bedrifter. Bilde: Salmar/Ocean Farming
Oskar Grimstad styreleder i Kystrederiene og Tanja Hoel styreleder i Brønnbåteiernes Forening
29. mars 2023 - 17:00

På TU.no kunne vi 21. mars lese at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke skal endre rederiskatteordningen. Dette er direkte motstridende til hva Finansdepartementet har sendt ut på høring. I høringsforslaget fra Finansdepartementet fra 2021, som ennå er uavklart, har brønnbåtnæringen fått en betydelig forverring av rederiskatteordningen. Forslaget til justeringer for brønnbåtnæringen vil ramme arbeidsplassene langs kysten hardt.

Spesialiserte skip

– Vi stiller oss spørrende til om de folkevalgte er villige til å risikere arbeidsplassene til tusenvis av sjøfolk, skriver Tanja Hoel og Oskar Grimstad. <i>Foto:  Privat</i>
– Vi stiller oss spørrende til om de folkevalgte er villige til å risikere arbeidsplassene til tusenvis av sjøfolk, skriver Tanja Hoel og Oskar Grimstad. Foto:  Privat

Brønnbåter er spesialiserte skip som transporterer fisk, leverer fiskehelsetjenester og ivaretar at norske sjømatprodukter har et høyt omdømme i internasjonale markeder. Brønnbåtnæringen har over få år vokst seg større enn den havgående fiskeflåten og bidrar til betydelig sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Norge har i generasjoner vært en stolt skipsnasjon med stadig høyere maritim kompetanse. Denne kompetansen har blitt overført og videreutviklet innen blant annet sjømatnæringen. Den formidable utviklingen gjør at andre nasjoner ser til Norge.

Brønnbåtnæringen bidrar til betydelig verdiskaping, sysselsetter tusenvis av norske sjøfolk og indirekte tusenvis av lokale verftsarbeidere og leverandørbedrifter. Vi er på toppen av dette ledende på lærlinger og utdanning av framtidens sjøfolk. Tusenvis av norske familier har sin hovedinntekt knyttet til vår næring, enten direkte eller indirekte.

Sørger for god fiskehelse

Fra vårt synspunkt er det utvilsomt at brønnbåter har spilt en nøkkelrolle for å sikre at norsk sjømatnæring har evne og kapasitet til å gjennomføre sentrale oppgaver, som sikrer god fiskehelse og en råvarekvalitet i verdensklasse.

Vi har lyktes over tid, blant annet fordi myndighetene tidligere har gitt oss langsiktige og stabile rammebetingelser, hvor rederiskatteordningen har vært den viktigste. Det har gjennom over 25 år som ordningen har eksistert, åpenbart vært et mål for norske politikere å bygge opp sterke maritime miljøer og utvikle næringen til å bli en viktig eksportvare for Norge.

Endrer praksis etter 25 år

Regjeringen endrer nå rederiskatteordningen for brønnbåter, direkte i strid med etablert praksis i over 25 år. Rederiskatteordningen ble laget for å sikre at norske skip kan seile under norsk flagg og at den norske flåten kan konkurrere i et internasjonalt marked.

Endringer i rederiskatteordningen vil utelukkende ramme skip med norsk flagg og virksomheter med hovedkontor i kystsamfunnene. Konsekvensene vil være dramatiske og føre til en direkte nedbygging av kysten vår.

Samtidig har andre maritime nasjoner konkurransedyktige rammevilkår og vil få ytterligere konkurransefortrinn. Skip fra eksempelvis Island, Færøyene og Danmark, vil fritt konkurrere mot norske brønnbåter – på bedre vilkår, uten norske sjøfolk, dersom forslaget står. Da må også norske rederier tilpasse seg og gå dit det er gode vilkår for drift, vekst og utvikling.

Risikerer tusenvis av arbeidsplasser

Vi stiller oss spørrende til om de folkevalgte er villige til å risikere arbeidsplassene til tusenvis av sjøfolk? Er det ønskelig å redusere aktiviteten på kysten betydelig? Å svekke Norge som maritim nasjon?

Vi ser at usikkerhet rundt ordningen allerede fører til redusert aktivitet. Først kom grunnrenteskatten i havbruk, nå rederiskatten mot brønnbåtnæringen.

Myndighetene må opprettholde de maritime rammevilkårene for brønnbåtflåten slik den alltid har vært praktisert. Da kan vi sikre at dagens norske båter fortsatt kan seile under norsk flagg. Vi ønsker norske sjøfolk på våre norske båter. Nå må Storting og regjering våkne før det er for sent. Vi har ikke råd til å miste en generasjon norske sjøfolk enda en gang.

Norske rederier er store på gasstransport. Solvang ASA investerer i fem nye VLCG-er med lastkapasitet på 88.000 kubikkmeter. Clipper Wilma (bildet) er fra 20291 og kan ta 80.000 kubikkmeter.
Les også

Kostbare gasskip gjør Norge til en av verdens største shippingnasjoner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.