Vi er fortsatt midt i oljealderen. Solkraft og vindkraft hindres av teknologiske utfordringer

Når solen skinner og vinden blåser genereres mer strøm enn markedet kan ta, og strømprisen går i null. Dette rammer inntjeningen for alle kraftverk.

Vi er fortsatt midt i oljealderen. Solkraft og vindkraft hindres av teknologiske utfordringer
En rekke land satser nå stort på fornybar energi. Problemet er at solkraft og vindkraft ikke er stabile energikilder, påpeker Øystein Noreng i denne analysen. Bilde: David ADEMAS/Colourbox

Ved inngangen til det tredje tiår i det tredje årtusen i vår tidsregning er spørsmålet i forhold til energi hva som kan spores av viktige forandringer og hva som synes å være i mindre endring. Spørsmålet stilles langs tre akser: økonomi, energi og politikk, og på tre plan: verden, Europa og Norge. Perspektivet er 2030, med et tilbakeblikk.