PROSJEKTER

Vestlandets første veikontrakt med konkurransepreget dialog

1500 meter splitter ny tunnel er på gang i Kvinnherad.

Strekningen Kroka-Sunndal på fylkesvei 500 (tidligere 551) i Kvinnherad skal erstattes med tunnel.
Strekningen Kroka-Sunndal på fylkesvei 500 (tidligere 551) i Kvinnherad skal erstattes med tunnel. Foto: Google Maps
7. nov. 2019 - 05:08

Nå kan interesserte entreprenører begynne å regne på prisene for å drive en rassikringstunnel og utbedre veien langs Maurangsfjorden i Kvinnherad i Hordaland.

Statens vegvesen arbeider nemlig med å få fram et forslag for reguleringsplan for en cirka 1500 meter lang tunnel mellom Kroka og Sunndal. Dessuten skal det bli rundt 400 meter ny vei i dagen på begge sider av tunnelen.

I tillegg til tunnelen skal en del utvalgte veiparseller utbedres, og alt skal skje på den 22 kilometer lange strekningen fylkesvei 500 Austrepollen-Årsnes. Veien ligger et par mil nordøst for Rosendal og nord for Folgefonna. Tidligere hadde den fylkesveinummer 551.

Og for første gang tar Region vest i Vegvesenet i bruk konkurransepreget dialog som kontraktsform.

– Nå skal vi bruke en ny form for konkurranse som vil innebære mer dialog og samspill mellom byggherre og entreprenør. Dette prosjektet passer svært godt til å ta i bruk denne formen for anbud og konkurranse. Her kan entreprenøren få større mulighet til å påvirke løsningene for oppdraget, og kan dermed levere mye bedre på selve gjennomføringen, sier Vegvesenets prosjektleder Kathrine Løno Lahlum til Veier24.

Alt arbeid utenfor sentrum er stanset i dobbeltsporutbyggingen i Moss. Her ved kulverten utenfor Carlbergtunnelen.
Les også

Nye opplysninger: Bane Nor mener entreprenøren har gjort flere feil

Finne løsninger sammen

Entreprenør skal velges på basis av pris, prosjektorganisering og prosjektgjennomføring.

Vegvesenet vil involvere entreprenøren tidlig i prosessen, og ønsker blant annet å se på hvordan tunnelmassene kan brukes til å utbedre partier av veien mellom Austrepollen og Årsnes. Slik kan de spare tid og penger.

Det er altså første gang denne kontraktsformen skal brukes i Region vest, men regionene øst og nord har tidligere gjort seg gode erfaringer med samarbeidsmodellen.

– Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune håper denne kontrakten er interessant for markedet, og vi er spent på å se hva entreprenørene kommer med. Jeg skulle tro at dette prosjektet vil være interessant for flere entreprenører i Hordaland. Vi ser gjerne på tilbud fra arbeidsfellesskap mellom større og mindre firmaer. Vi er ute etter å få tak i den beste kompetansen og kunnskapen, og gjerne fra entreprenører i ulike størrelser, sier Lahlum til Veier24.

Prosjektet fylkesvei 500 Folgefonntunnelen-Årsnes er en del av Kvinnheradpakken, som har en anslått kostnadsramme på 750 millioner kroner.

Hva som vil skje med den gjenstående 14 kilometer lange E18-strekningen, er høyst usikkert.
Les også

Brukte en halv milliard på planlegging av ny E18 – nå har hele prosjektet stoppet opp

De konkrete arbeidene

Skredsikringstunnelen på ca 1500 meter: Utførelsen inkluderer elektro- og sikkerhetsutrustning i tunnelen. Entreprenøren må også påregne drift av tunnelen, både for elektro og vei, fram til formell overtakelse er gjennomført. Reguleringsplan for denne parsellen er under arbeid. Skredsikringsprosjektet skal bygge på reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, som er forventet vedtatt av Kvinnherad kommune i 4. kvartal 2020.

Utbedring av veien Folgefonntunnelen-Årsnes: Dagens vei langs Maurangsfjorden har varierende standard og bredde. Det er behov for blant annet breddeutvidelse, bedre bæreevne, bedre drenering, kurveutbedring og nytt dekke.

Vegvesenet legger vekt på at overskuddsmassene fra tunnelen skal gjenbrukes til veiutbedringen. Utfylling av masser i sjøen skal skje i tråd med gjeldende regelverk. Etaten oppgir at det ikke er startet noen prosesser for reguleringsplan for fylling i sjø på de aktuelle strekningene. I forbindelse med dette arbeidet kan det være behov for frivillige avtaler med grunneiere.

Fra 1. juli og i tre år fremover er Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo stengt for all trafikk.
Les også

Datoen for Ring 1-stenging er klar

Modellbasert prosjektering

I utlysingen heter det at entreprenøren skal prosjektere, men det skal skje i samspill med byggherren. BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) skal være en felles arbeidsplattform for dette samspillet. En felles BIM-modell skal søke å sikre at alle prosjektdeltakerne arbeider i takt og har god tverrfaglig innsikt, samtidig som byggherren får innsyn til enhver tid.

Parallelt med dette skal byggherren styre planprosessen etter plan- og bygningsloven. Entreprenøren skal trekkes tidlig inn i utviklingen av prosjektet. Entreprenøren skal deretter bygge tunnel og utbedre vei, men også i denne fasen skal samspillet mellom partene fortsette.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse om prosjektet i Sunndal 15. november i år.

Tidsfrist for å melde sin interesse for prosjektet er 4. desember.

24 arbeidere er evakuert fra tunnelen som står i brann i industrianlegg på Alnabru.
Les også

24 evakuert etter tunnelbrann – vanskelig slukkearbeid

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.