Vestland-kommuner sier nei til vindkraft

Høringsfristen for  forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land går ut tirsdag.

Vestland-kommuner sier nei til vindkraft
Områder på vestlandet som NVE mener egner seg godt for vindkraft. Foto: NVE

Samtlige kommuner i Vestland fylke som er berørt av den nasjonale rammen for vindkraft, sier nei til utbygging.

Fire av de 13 områdene som NVE har utpekt som godt egne for vindkraftutbygging i Norge, ligger i Vestland fylke. En gjennomgang Bergens Tidende har gjort fra høringssvarene som er kommet inn i forbindelse med forslaget, viser at de 16 berørte kommunene sier alle nei til utbygging. 

Les også

Også kommuner som ikke er berørt av planene, har kommet med høringssvar. Bystyret i Bergen er bekymret for den totale utnyttelsen av kyst og fjell blir så høy at den kan skade både natur og omdømme i regionen.

Fylkesmannen i Vestland foreslår at store deler av de utpekte områdene blir tatt ut av rammeplanen. Fylkesmannen vil ikke ekskludere deler av Masfjorden og Gulen, for eksempel Dalsbotnfjellet der selskapet Zephyr ønsker å bygge vindkraftverk. Fylkesmannen mener også fjellområder øst for Uskedalen i Kvinnherad og deler av Sogn og Sunnfjord er godt egnet til vindkraft.

Høringsfristen for hele forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land går ut tirsdag. Tirsdag morgen hadde departementet mottatt over 2.500 høringssvar.

Les også

Les mer om: