BYGG

Verdens lengste bru på utrygg grunn

LITE VENNLIG: "Qatar - Bahrain friendship bridge", kalles den, men det er langt fra et vennskapelig forhold mellom de to landene. Det forsinker nå hele prosjektet.
LITE VENNLIG: "Qatar - Bahrain friendship bridge", kalles den, men det er langt fra et vennskapelig forhold mellom de to landene. Det forsinker nå hele prosjektet.

Det er Cowi i Danmark som har designet den 40 kilometer lange brua, som skal bli en kombinert vei- og jernbaneforbindelse, og etter planene korte ned reisetiden mellom de to arabiske statene fra fem timer til 30 minutter.

Helt i stå

Brua har vært planlagt siden 2001, og kontrakten mellom de to landene om å få på plass en bruforbindelse ble signert i 2006. Planen har vært at byggearbeidene skulle starte i 2010, men nå har prosjektet gått i stå.

– Etter at vi avleverte basic design i april har prosjektet i prinsippet gått i stå. Vi har fortsatt to-tre mann som jobber med miljøundersøkelser og miljøgodkjenninger, men resten av mannskapet er satt på andre oppgaver, sier Cowi-direktør Anton Petersen til danske Ingeniøren.

Entreprenørkonsortiet Cowi jobber for, og som ledes av den franske storentreprenøren Vinci Construction, har ennå ikke fått byggherrene til å skrive under på den endelige kontrakten – selv om det nå er fire år siden de fikk oppdraget.

De har alle forarbeidene klare, og arbeider nå med tekniske og budsjettmessige aspekter.

Les også: Dette blir verdens lengste bru

Krangler om øyer og fiske

Og det er økonomien som er mye av problemet. Prisen skal nemlig ha blitt en halv gang dyrere: 4,5 milliarder dollar, etter at det ble lagt til en jernbanebru i tillegg til den planlagte veibrua.

"Ingeniøren" skriver at gamle uenigheter om eierskapet til øygruppen Hawar også spiller en stor rolle i krangelen. Selv om den internasjonale domstolen i Haag har tilkjent Bahrain eierskapet spekuleres det i om Qatar – som benytter øyene når de leter etter gass – venter med å signere kontrakten for å presse ned leien de betaler for å bruke øygruppen.

I tillegg har konflikten eskalert etter at kystvakten i Qatar anholdt over 100 fiskere fra Bahrain fordi de fisket i Qatars havområder, noe som førte til voldsomme demonstrasjoner og et enda kjøligere forhold landene imellom.

Tidligst start neste år

Sommerferie, etterfulgt av ramadan, gjør at arbeidet nå uansett ligger på is til oktober. Men Anton Petersen i Cowi forventer ikke at Bahrain og Qatar kommer nærmere enighet før tidligst i midten av 2011.

Når bruforbindelsen en gang blir ferdig, vil den bestå av 22 kilometer bruer, fem stykk totalt – hvorav to er 400 meter lange skråstagsbroer, og 18 kilometer av forbindelsen vil gå på demninger.

Det antas at det vil ta fire år fra byggearbeidene starter til brua kan bli ferdig.

Se videopresentasjon av prosjektet hos Vinci Construction.

Les mer om: