Veidekke skal bygge 225 leiligheter på Frysja

Har opsjon på å utvikle ytterligere et byggetrinn.

Veidekke skal bygge 225 leiligheter på Frysja
Frysjaparken bygges på tidligere industritomter langs Frysjaveien. Hjemmet-Mortensen har blant annet hatt trykkeri her.

Veidekke skal bygge andre byggetrinn av boligprosjektet Frysjaparken nord i Oslo. Avtalen er en totalentreprise med en verdi på 535 millioner kroner før moms.

2. byggetrinn består av 225 leiligheter fordelt på tre blokker. Veidekke var også entreprenør i første byggetrinn, som består av 154 leiligheter.

Les også

Avtalen mellom Veidekke, Obos og Stor-Oslo eiendom inneholder også en intensjonsavtale om utvikling av tredje byggetrinn i prosjektet.

Frysjaparken vil, når det står ferdig, bestå av 900 leiligheter og noe næringsvirksomhet. Prosjektet ligger nær marka og friområder, og vil få takhager og skjermede gårdsrom med gatetun mellom husene.

Les også

Forventet byggestart for 2. byggetrinn er i 3. kvartal 2019, og innflytting skal etter planen skje i 2. halvår 2021.

Les mer om: