TUNNELER

Vegvesenet går videre med bare en tilbyder på oppgradering av to tunneler i Bergen

Av to entreprenører som ønsket å bli prekvalifisert, står Statens vegvesen igjen med bare en tilbyder som nå regner ut en pris på det store rehabiliteringsoppdraget.

Både Damsgårdstunnelen (bildet) og Nygårdstunnelen er toløpstunneler med to felt i hver retning, og noen av Bergens mest traffikerte veistrekninger.
Både Damsgårdstunnelen (bildet) og Nygårdstunnelen er toløpstunneler med to felt i hver retning, og noen av Bergens mest traffikerte veistrekninger. Foto: Google Maps
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. mars 2022 - 09:44

Det var i begynnelsen av desember at Statens vegvesen lyste ut en ganske krevende jobb med oppgradering av to av Bergens mest trafikkerte tunneler; Damsgård- og Nygårdstunnelen på riksvei 555.  

Samferdselsminister Jon-Ivar på vei opp trappene til Arna stasjon i Bergen, der han fortalte de fremmøtte at Arna-Stanghelle har fått innpass i kommende Nasjonal transportplan.
Les også

Tok til tårene: Nå skal «dødsveien» rustes opp for 39 milliarder

En forkastet - en kvalifisert

Oppdraget var lyst ut som konkurranse med forhandling, og Vegvesenet planla å plukke ut fire entreprenører å forhandle videre med.

Imidlertid var det bare AF Gruppen Norge og OneCo Infra som søkte om prekvalifisering, og i den vurderingen ble OneCo forkastet.

Nygårdstunnelen ble åpnet i 1999, og har ÅDT på tett under 50 000. <i>Foto:  Google Maps</i>
Nygårdstunnelen ble åpnet i 1999, og har ÅDT på tett under 50 000. Foto:  Google Maps

Dermed står Statens vegvesen igjen med bare ett selskap som er godkjent for å gi pris på jobben, et oppdrag som antas å ligge på rundt 300 millioner kroner.

Fra entreprenørhold er det kommet reaksjoner på at det med bare en tilbyder ikke er snakk om noen reell konkurranse, og at det kan påvirke prisen siden det selskapet som står igjen som tilbyder, vet at de er alene om å gi pris.

Vegvesenet går videre med anskaffelsen

Prosjektleder for tunneloppgraderingene i vest i Statens vegvesen , Stig Berg-Thomassen, forteller til Veier24 at tilstanden i tunnelene er så dårlig at det haster veldig å komme i gang med rehabiliteringen.

Prosjektleder for tunneloppgraderingene i vest i Statens vegvesen , Stig Berg-Thomassen. <i>Foto:  Samir Kolukcija /Statens vegvesen.</i>
Prosjektleder for tunneloppgraderingene i vest i Statens vegvesen , Stig Berg-Thomassen. Foto:  Samir Kolukcija /Statens vegvesen.

– Kommer Statens vegvesen å gå videre med anbudskonkurransen med bare en tilbyder?

–  Ja, SVV har fortsatt prosessen med tanke på en mulig fullføring av anskaffelsen. Avklaringsmøte er gjennomført med den aktuelle entreprenør og entreprenøren jobber nå med sitt tilbud.

– Er ett tilbud nok konkurranse for å avgjøre om kontrakten har riktig pris?

– SVV har en klar gitt ramme for det prosjektet som lyses ut, slik vi alltid gjør. Enhver tilbyder vet også at det ved alle utlysninger er en risiko for avlysning dersom ikke tilbudene har et prisnivå som gjør at oppdraget kan gjennomføres innenfor de rammer myndighetene (SD) har gitt. Avlysning er derfor fortsatt mulig, men noe vi håper å unngå. Selv om man står alene har man altså ikke muligheten til å prise seg til et hvilket som helst nivå og få kontrakt. Det man risikerer er å prise seg ut og miste den muligheten man hadde. Vi forventer derfor et realistisk og godt tilbud fra den tilbyderen som står igjen. En tilbyder er for øvrig ikke noe unikt tilfelle i anskaffelsessammenheng i SVV.

– Hvilke forhold taler mot å lyse ut oppdraget på nytt?

– Hovedargumentet her er den meget dårlige forfatning sikkerhetsutrustningen i de aktuelle tunnelene har og at det haster derfor veldig med utbedring. Det er også grunnen til at disse to riksveitunnelene er prioritert foran tunneler på hovedveinettet (E16, E39 osv). Nasjonalt er det det overordnede veinettet som skal ferdigstilles før øvrige riksveier, men her gjøres altså et unntak, sier Stig Berg-Thomassen.

En av strekningene uengigheten står om er E136 mellom Dombås og Vestnes.
Les også

Statens vegvesen og Nye Veier i krangel

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.