BYGG

Vegvesenet tester ny anskaffelsesprosedyre

Mona StrandeMona StrandeJournalist
20. nov. 2008 - 14:42

Det er første gang konkurransepreget dialog blir brukt i bransjen, og det finnes få referanser på den i hele EØS-området.

- Vi føler vi må forklare bransjen at dette ikke er en ny måte for byggherren å lure seg unna ansvar på, men en åpning næringen selv har spurt etter. Her får de selv utvikle løsningsforslag for et prosjekt som er veldig komplisert, sier Anders Beitnes.

Han er prosjektdirektør i Sintef Byggforsk og byggeleder for dagsone vest på parsell Trondheim, som er en del av prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal.

Komplisert

Dagsone vest er ikke mer enn 600 meter lang, men likevel en enorm utfordring. Det gjør den perfekt som pilotprosjekt for denne anskaffelsesprosedyren.

– Det er mange krav som må tilfredsstilles før prosedyren kan brukes. Det skal være et særlig komplekst prosjekt hvor oppdragsgiver ikke klarer objektivt å presisere de tekniske vilkår som kan oppfylle prosjektets behov og formål, eller objektivt å presisere de rettslige eller finansielle forhold i forbindelse med prosjektet. Her blir det konkurranse på mer enn pris: Vi strekker rett og slett ut en hånd til bransjen for å få hjelp til å finne den beste løsningen, sier sivilingeniør Kasper Nordmelan, som er innleid av veivesenet for å hjelpe dem med implementeringen av den nye anskaffelsesprosedyren.

Som en vesentlig del av denne prosedyren vil oppdragsgiver i en eller flere runder føre dialog med entreprenørene om alternative løsninger før det gis konkurrerende tilbud.

Kvikkleire og bebyggelse

Det er bare selve løsmassetunnelen på Møllenberg som skal prosjekteres av entreprenøren i totalentreprisen. Andre konstruksjoner, veier og annen infrastruktur er klart.

Men løsmassetunnelen skal gå gjennom 120 meter kvikkleire, i en antatt meget dyp byggegrop som ender under havnivå, før den når fast fjell 20 meter under bakken.

På toppen av det hele skal tunnelen gå langs en svært trafikkert vei, og det er bebyggelse tett inntil og over tunnelen.

– I utgangspunktet er kvikkleira ganske svak, men den har en fasthet som bløt leire før den er omrørt (Su 30-50), og etter den er omrørt har den fasthet som motorolje (0,5 kPa). Den ligger ti prosentpoeng over flytegrensen for leire, så vi må berøre den så lite som mulig. Det blir ekstra utfordrende siden vi i tillegg må sprenge når vi kommer inn til fjellet, sier Anders Beitnes.

Venter på løsning

Derfor håper de noen kloke hoder hos entreprenørene kan gi dem suksessoppskriften:

– Ett av formålene med konkurransen er å se om noen klarer å finne en løsning hvor vi slipper åpen byggegrop, sier Beitnes.

– De som kommer med forslag som berører befolkningen minst mulig vil også rase fort fremover i køen. Det ideelle hadde vært om de ikke måtte flytte, legger Nordmelan til.

Vegvesenet har så langt ikke sett noen løsning som gjør at beboerne imellom 70 og 80 boenheter slipper å flytte ut i den tre år lange byggeperioden.

Planen er å flytte husene til et ”deponi” hvor de lagres til tunnelen er ferdig. Derfor har mange solgt husene sine, mens andre venter på å bli innløst. Innen februar 2010 skal alle husene være tomme, så sant ingen kommer med en bedre løsning.

PLANEN: Prosjektledelsen håper noen skal finne en løsning som gjør at husene på Møllenberg (markert i blått) ikke må flyttes. (ILL: Multiconsult)

Først til Stortinget

Men først av alt skal planen for hele E6 Trondheim – Stjørdal legges frem i Stortinget. Det skal etter planen gjøres 12. desember.

Når det er gjort starter prekvalifiseringen.

- I prekvalifiseringen stilles det ordinære krav til selskapenes størrelse, økonomi, rådgivere og referanser, i tillegg til geoteknisk kompetanse på nordiske kvikkleireforhold og injeksjonserfaring, sier Kasper Nordmelan.

En skisse er nok

I månedsskiftet januar/februar inviteres de som er prekvalifisert til å delta i dialogfasen, hvor de blir bedt om å levere et skisseprosjekt, grove risikoanalyser og beskrivelser av metoder for løsning av de tekniske utfordringene i prosjektet.

- Her vil vi ikke ha en ferdig prosjektert vei, men en grov skisse av løsningen entreprenøren ser for seg, sier Nordmelan, og fortsetter:

– I dialogfasen snakker vi sammen i en tett og lukket prosjektgruppe. Det blir lagt stor vekt på at dialogen med hver enkelt leverandør holdes fortrolig, og vi vil ikke avsløre løsninger eller gi videre opplysninger andre deltakere har gitt oss.

Flere forslag

Når dialogen er ferdig, inviteres de som har vært med i dialogfasen til å delta i en tilbudskonkurranse.

Alle løsningsforslag skal nå tilfredsstille de samme funksjonskravene.

– En prekvalifisert entreprenør kan gjerne komme med flere forslag til løsning, og så ser vi sammen på hvilket forslag som kan være mest hensiktsmessig i dialogfasen. Dette er jo et prosjekt det skal være moro å løse, sier Anders Beitnes.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.