TUNNELER

Vegvesenet tar i bruk modell som skal gi færre konflikter i tunnelprosjekter

Konfliktene omkring tunnelbygging skal reduseres. Vegvesenet tar nå i bruk en ny modell for beregning og regulering av byggetid for tunneler.

Nordnestunnelen på E6 i Troms er en av tunnelene som tok lenger tid enn planlagt.
Nordnestunnelen på E6 i Troms er en av tunnelene som tok lenger tid enn planlagt. Foto: Erik Jenssen
21. mai 2021 - 09:19

Tunnelbyggetid 2021 er navnet på en modell for beregning av byggetid i tunnelprosjekter. Den skal nå tas i bruk av Statens vegvesen. Årsaken er uenighetene som har vært i noen tunnelprosjekter de siste årene.

Ut fra denne uenigheten om byggetid i enkelte prosjekter ble Statens vegvesen og EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) i mars 2018 enige om å utforme et mandat for å utvikle en bransjeomforent modell for beregning av byggetid i tunnel.

Modellen Tunnelbyggetid 2021 skal på lengre sikt kunne brukes til å beregne alle faser av et tunnelprosjekt, men den er allerede nå klar for å brukes for drivefasen. Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har derfor vedtatt at Tunnelbyggetid 2021 nå skal tas i bruk.

– EBA er svært fornøyd med at arbeidsgruppa er i mål med første del av prosjektet og at vi nå har en modell for beregning og regulering av byggetid for tunnel som hele bransjen står bak, sier avdelingsleder Arne Aakre i EBA i en pressemelding.

– Det har vært et godt og åpent samarbeid i arbeidsgruppa hele tida. Vi retter en spesiell takk til Statens Vegvesen som har vært med fra første dag og bidratt med mye arbeid og stor mengde data, sier han.

– Prosjektet har vært ledet av Amund Bruland, og det har vært viktig for prosjektet å ha en nøytral og dyktig fagperson til å lede og presentere prosjektet. EBA oppfordrer alle byggherrer til å ta i bruk modellen med en gang. Det vil være et kvalitetsstempel for et prosjekt å bruke modellen og en enkel måte for byggherre å sørge for å oppfylle den nye Byggherreforskriften, forteller Aakre.

Les også

E6 ved Moss har fått nye ramper - og trafikken flyter bedre

Dette er bakgrunnen

Statens vegvesen og EBA ble i mars 2018 enige om å utforme et mandat for å utvikle en bransjeomforent modell for beregning av byggetid i tunnel.

Mandatet ser slik ut:

«EBA og Statens vegvesen har i kontaktmøte blitt enige om å utforme et mandat for å utvikle en bransjeomforent modell for byggetid i tunnel. Modellen skal gjelde for fastsettelse av tid til driving, sikring og vann/frost frem til oppstart for elektroarbeider.

Modellen må ivareta det grunnleggende prinsippet om at byggherre har risikoen for grunnforholdene. Modellen skal brukes i alle konkurransegrunnlag.

Den samlede tunnelbransjen i Norge har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å kunne lage en slik modell.

EBA og Statens vegvesen skal i felleskap sette sammen og styre en tverrfaglig gruppe.

EBA tar ansvar for igangsetting og framdrift av prosjektet.

Gruppen skal utforme et forslag til en modell for tidsplanlegging under usikkerhet for tunnelaktiviteter. Gruppen må ta hensyn til at modellen skal ha overføringsverdi til andre fagområder på samferdsels-prosjekter utover tunnelaktiviteter. Modellen skal bygge på realistiske erfaringstall og skal legge til rette for at det kan gjøres en skjønnsmessig vurdering på den enkelte kontrakt.

Det er en forutsetning at ekvivalenttidsregnskapet skal bestå som verktøy for regulering av tidsfrister for tunnelarbeider etter at kontrakt er inngått.»

Arbeidsgruppen ble satt sammen med representanter fra:

  • NTNU
  • Statens vegvesen
  • BaneNor
  • Nye Veier
  • Fornebubanen
  • EBA
  • Veidekke
  • NCC
  • Skanska

I tillegg har Norsk Arbeidsmannsforbund bistått i arbeidet.

Arbeidsgruppen har lagt ned et betydelig arbeid i innhenting av erfaringsdata og utvikling av modellen, vi er ikke kjent med at det tidligere har vært gjennomført datainnsamling i tilsvarende skala. Det er blant annet sett tilbake på og gjort analyser av et stort antall gjennomførte prosjekter. Videre er det gjort nøyaktige tidsmålinger i pågående kontrakter. Modellen gir derfor etter arbeidsgruppens syn resultater som har et sikrere og tydeligere grunnlag enn tidligere modeller eller beregninger, skriver EBA i en pressemelding.

Samarbeidet i arbeidsgruppen har vært svært godt, partene har stilt med stor åpenhet og et ønske om å få til en modell til beste for både byggherre og entreprenør. Arbeidsgruppa er derfor glade for at modellen blir tatt i bruk i Statens vegvesen, og ser fram til videre samarbeid med resterende deler av modellen.

Les også

Kappløp mot midten i Fiskefjordtunnelen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.