Vegvesenet syntes tingrettens skjønn ble for dyrt, og fikk medhold i lagmannsretten 

Erstatningen ble halvert.

Den avståtte grunnen var en del av riksveg 80-prosjektet i Bodø.
Den avståtte grunnen var en del av riksveg 80-prosjektet i Bodø. Foto: Jarle Skoglund
23. mai 2018 - 08:37

Vegvesenet har bygd gang- og sykkelveg langs riksveg 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Vegvesenet trengte å kjøpe 730 m2 grunn av firmaet Chr. A. Jakhelln, og trengte dessuten midlertidig bruksrett av 566 m2 i tre år.

Partene ble ikke enige om kjøpekontrakt, og saken ble brakt inn for skjønn i Salten tingrett. I juni 2017 fastslo tingretten at Jakhelln skulle få 7.500 kroner pr kvadratmeter, altså totalt 5.746.500 kroner for de 730 kvadratmetrene, samt 462.000 kroner for den midlertidige bruksretten. Avsavnsrenten ble fastsatt til 3,75 prosent årlig rente fra tiltredelsesdatoen, som var 8. mai 2015. Avsavnsrenten ble beregnet av den del av erstatningen som overstiger det forskudd på to millioner kroner millioner som Statens vegvesen har utbetalt.

For høy pris

Vegvesenet syntes det ble for dyrt, og begjærte overskjønn i Hålogaland lagmannsrett.

Her mente Vegvesenet at erstatningen måtte fastsettes på grunnlag av salgsverdi. Og det avståtte arealet ville ikke blitt tillatt utnyttet som byggegrunn, siden det lå innenfor byggeforbudssonen fra riksvegen. Saksøkte burde i tilfelle få erstatning i tråd med det staten jevnt over har betalt ved grunnervervene langs vegparsellen, altså rundt 2.500 kroner per m2. Vegvesenet mente også at saksøktes kostnader for tingretten var for høye, uten at summen er nevnt i lagmannsrettens skjønn.

Firmaet Jakhelln mente at selv om arealet havnet innenfor byggeforbudssonen, så ville de funnet måter å bruke det på som hadde gitt like effektiv utnyttelse av arealet og dermed like høy verdi som resten av eiendommen. Jakhelln henviste til kvadratmeterpriser på fra 5.700 til 11.700 kroner for kjøp av grunn til næringsarealer i Bodø.

4.000 kroner var passe

Men lagmannsretten finner at «…det areal som avstås, er den del av eiendommen som vanskeligst lar seg utnytte på en effektiv og regningssvarende måte som ledd i utbyggingen av eiendommen, og som derfor, regnet per arealenhet, bidrar minst til eiendommens samlede verdi som utbyggingseiendom.»

Retten kommer derfor til at 4.000 kroner pr kvadratmeter er passe, altså 2,92 millioner kroner. I tillegg får Jakhelln erstatning for midlertidig bruksrett som fastsatt ved tingrettens skjønn, likeså avsavnsrenten. Dermed sparte Vegvesenet drøye 2,8 millioner kroner ved å anke.

For lagmannsretten blir også Jakhelln tilkjent sakskostnader på kroner 483.631, og Vegvesenet må også dekke bedriftens kostnader for tingretten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.