PROSJEKTER

Vegvesenet: Strøm til anlegg er enklere enn forventet

God krafttilgang er fullt mulig selv langt fra byene, ifølge en kartlegging Norconsult har gjort for etaten.

5. mai 2023 - 11:30

Norconsult har utført en omfattende kartlegging av krafttilgang ved kommende utbyggingsprosjekter i Vegvesenet.

Konklusjonen i rapporten er klar: Det å få rigget tilstrekkelig krafttilgang for å sikre utslippsfri drift av anleggene er enklere enn tidligere antatt. Ny teknologi i form av batteribanker er nøkkelen til utfordringen.

– Dette er gode nyheter for Statens vegvesen, men også for hele bygg- og anleggsbransjen i Norge, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Statens vegvesen i en medling fra etaten.

Fremtidens anlegg er elektriske

Statens vegvesen har som mål om mer enn å halvere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet innen 2030. For å nå dette målet må en betydelig andel av maskinene som tas i bruk på kommende veianlegg elektrifiseres.

Per Fjeldal er klimarådgiver i Statens vegvesen. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Per Fjeldal er klimarådgiver i Statens vegvesen. Foto:  Statens vegvesen

– Vi har god dialog med bransjen, og en pågående prosess med å utfordre leverandørene av anleggsmaskiner til å lage store, elektriske anleggsmaskiner, forteller Fjeldal i meldingen. 

Batteribanker og laststyring

Norconsult-rapporten peker på at bruk av batteribanker drastisk reduserer behovet for levert effekt til et anlegg. Batteribanker vil ofte være en nøkkel for å kunne gjennomføre prosjekter uten store investeringer i kraftnettet. Ved å ta i bruk moderne teknologi vil man ved å etablere 1-1,5 MW krafttilgang med 2-3 kilometers mellomrom kunne drifte en anleggsplass så å si utslippsfritt.

– Resultatene er svært interessante, og det gir oss håp om at vi skal kunne nå målet om utslippsfrie anleggsplasser raskere enn vi hadde sett for oss, sier Fjeldal.

Norconsults grundige kartlegging av kommende utbyggingsprosjekter, både i Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier, vurderer potensialet for krafttilgang og dermed potensialet for å kunne oppnå utslippsfrie anleggsplasser med lavest mulig merkostnader. Rapporten fra Norconsult ble bestilt som en del av prosjektet «Kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser», der Statens vegvesen samarbeider med Bane NOR og Nye Veier.

Følgende prosjekter har inngått i Norconsults kartlegging:

 • E39 Stord–Os
 • E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
 • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2
 • E134 Saggrenda–Elgsjø
 • E39 Ålgård–Hove
 • Rv. 150 Ring 3 Holmenveien–Dalsveien
 • E39 Storehaug–Førde
 • Rv. 22 Glommakryssing
 • Rv. 80 Sandvika–Sagelva
 • E6 Megården–Mørsvikbotn
 • E16 Hylland–Slæen–Nærøydalen
 • E45 Kløfta
 • E134 Røldal–Seljestad

Norconsult anbefaler også at kommende prosjekter, som ikke har vært en del av kartleggingen også bør undersøke hvor stor krafttilgang de har mulighet til å få tilgang til, og hvor mye det koster å øke effekttilgangen.

Hvilke prosjekter som skal kjøres utslippsfritt og hvor mange maskiner vi vil trenge er i ferd med å vurdere nå i et pågående arbeid. Når tilgangen på kraft synes å være løsbart kan vi etterspørre at desto større andelen av energibruken er utslippsfri.

Elektrifisering gir økt energieffektivitet

– Vi vet at det er mye mer energieffektivt å benytte elektriske anleggsmaskiner enn de konvensjonelle maskinene, sier Fjeldal.

Virkningsgraden i en elektromotor er 80-90 % mot 20-35 % i en dieselmotor. I nasjonal målestokk er kraftforbruket til elektrifisering av anleggssektoren svært lite. Det som er utfordringen ved bygging av vei, er snarere å skaffe nok effekt til samtidig lading og bruk av mange maskiner.

Fjeldal oppsummerer at for å løse utfordringene er det viktig å:

 • utarbeide en energiplan tilpasset utslippsfri anleggsplass
 • etablere krafttilgang i tidlig fase av et prosjekt
 • tilpasse arbeidsmetoder
 • gjøre seg kjent med de elektriske maskinene (entreprenør)

– Selv om krafttilgangen i utgangspunktet er god er det mye som må endres fremover i vår organisasjon, særlig i byggeplanfasen.

Viktig å etablere ladeplasser for tungbil

I dag håndteres det meste av personbillading av kommersielle aktører. For tungbilsegmentet er situasjonen annerledes. Utviklingen har kommet mye kortere og tilgangen på arealer er kritisk siden lastebiler har en mye større svingradius enn personbiler. Man har også behov for ekstra fasiliteter når tungbilsjåførene skal overholde hviletidsbestemmelsene.

En arbeidsgruppe som følger opp Regjeringens ladestrategi består av medarbeidere fra Enova, Nye Veier og Statens vegvesen, jobber nå med å kartlegge behovene for ladeinfrastuktur langs riksvei. De har identifisert at nesten alle veiprosjektene som er vurdert i Norconsults rapport vil være gunstige med tanke på enten hurtiglading av tungbil eller døgnhvilepass.

Fjeldal forklarer at ved etablering av oppgradert kraftforsyning på kommende utbyggingsprosjekter vil denne kunne brukes til tungbillading i ettertid.

– Alle veiprosjekter, enten de er i randsonen av en større by eller på en korridor mellom byene, er svært aktuelle, sier Fjeldal.

Denne elektriske maskinen brukes ved montering av tunnelelementene på Bukkesteinshøgda tunnel på ny E16 over Sollihøgda.
Les også

Nye vurderinger: Batteribrann mindre sannsynlig enn dieselbrann

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.