PROSJEKTER

Vegvesenet ruster opp riksvei 2 for rundt 50 millioner

Problematiske strekninger i Solør har fått nytt liv.

Arbeidene langs riksveg 2 mellom Grue grense og Kløfta bru ble ferdig i slutten av september. Ordfører Ørjan Bue (nummer 2 fra høyre) klipper snora for ferdig veg sammen med avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. Klippingen observeres blant annet av byggeleder Bjørn Dybendahl og prosjektleder Anteja Solberg i Statens vegvesen.
Arbeidene langs riksveg 2 mellom Grue grense og Kløfta bru ble ferdig i slutten av september. Ordfører Ørjan Bue (nummer 2 fra høyre) klipper snora for ferdig veg sammen med avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. Klippingen observeres blant annet av byggeleder Bjørn Dybendahl og prosjektleder Anteja Solberg i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
3. okt. 2019 - 12:25
Siden oktober 2018 har det blitt gjort mye for å bedre trafikksikkerheten på riksvei 2 i Åsnes kommune i Solør i Hedmark. Arbeidene i Åsnes er nå ferdig, men Statens vegvesen fortsetter arbeidet på riksvei 2 mellom Våler grense og Jømna, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
 
Statens vegvesen bruker totalt nær 50 millioner kroner i 2018 og 2019 på tiltakene på riksveig 2. Pengene er fordelt på vel 41 millioner kroner på tiltakene som er gjennomført mellom Grue grense og Kløfta bru i Åsnes og cirka åtte millioner kroner for tiltakene som skal gjøres mellom Våler grense og Jømna i Elverum kommune.
I månedsskiftet september/oktober startet Gjermundshaug Anlegg arbeidene langs riksvei 2 mellom Våler grense og Jømna. Arbeidene vil bli ferdig i løpet av 2019. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
I månedsskiftet september/oktober startet Gjermundshaug Anlegg arbeidene langs riksvei 2 mellom Våler grense og Jømna. Arbeidene vil bli ferdig i løpet av 2019. Foto:  Statens vegvesen

Grue grense – Kløfta bru

I oktober 2018 startet Statens vegvesen arbeidet med vedlikeholdstiltak på den 3,9 kilometer lange strekningen mellom Grue grense og Kløfta bru. Følgende er gjort på strekningen:

  • Langs hele strekningen er det avskoget og sideterreng slaket ut.

  • På hele strekningen er det satt opp ny vegbelysning.

  • Den 1,2 kilometer lange Arnebergsletta er masseutskiftet. For å skifte masser på denne strekningen er totalt ca. 50.000 kubikkmeter masser kjørt ut og inn.

  • Den cirka 3,5 kilometer lange strekningen fra litt sør for Austad krysset til litt nord for Kløfta bru er nyasfaltert. De siste 500 metrene sørover til Grue grense og gang– og sykkelvegen sør for Kløfta vil antagelig asfalteres i 2020.

  • På strekningen som er asfaltert i år er det lagt 6.869 tonn med asfalt.

  • Kryssene Jammerdalskrysset, Austadkrysset og Bedehusgutua er bygget om.

  • Det er bygget noen nye støyvoller, mens noen gamle støyvoller er rehabilitert.

  • Noe arrondering av dyrket mark sør på parsellen.

  • Gang- og sykkelvegen over Arnebergsletta er flyttet og har også fått ny asfalt.

  • Tiltakene som er gjort mellom Grue grense og Kløfta bru har en kostnad på 41.090.000,-.

Utførende entreprenør har vært Veidekke Industri.

Arbeidene mellom Grue grense og Kløfta bru ble ferdige i slutten av september, og Statens vegvesen fortsetter arbeidene med tiltak langs riksveg 2 mellom Våler grense og Jømna, heter det i meldingen.

 

Våler grense – Jømna

I månedsskiftet september/oktober 2019 starter arbeidene med å gjennomføre vedlikeholds- og utbedringstiltak på den sju kilometer lange strekningen mellom Våler grense og Jømna. På denne strekningen skal det gjennomføres hogst og sideterrengene slakes ut. Det skal også gjennomføres andre trafikksikkerhetstiltak slik som utskifting av rekkverk, avkjøringsrenner og fresing av sideterreng. Det skal totalt brukes cirka åtte millioner kroner på tiltakene mellom Våler grense og Jømna.

Arbeidene på strekningen vil ferdigstilles i løpet av 2019. Utførende entreprenør er Gjermundshaug Anlegg.

Stadig viktigere veg

Tirsdag 1. oktober ble det markert at arbeidene langs riksveg 2 mellom Grue grense og Kløfta bru er ferdig og at arbeidene mellom Våler grense og Jømna er i oppstartsfasen. På markeringen deltok ordfører Ørjan Bue i Åsnes kommune.

– Trafikken til Sverige og Europa ellers blir stadig større på riksveg 2. Denne opprustningen betyr mye for den trafikken, og for trafikken lokalt på samme strekning, sa Bue under markeringen ved Arneberg kirke.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.