E134 LAUAREID-BAKKA

Vegvesenet krever 7,3 millioner i erstatning fra Kruse Smith og Presis Vegdrift

Det er flere feil på overvannsanlegget på temmelig ny E134. Hvem har ansvaret?

Stordalstunnelens vestre åpning sett fra Etne-siden.
Stordalstunnelens vestre åpning sett fra Etne-siden. Bilde: Nil Roar Holgersen, Statens vegvesen
21. okt. 2019 - 05:30

Nå blir det rettssak mellom Vegvesenet, Kruse Smith og Presis Vegdrift.

Saken gjelder krav om utbedring, erstatning og prisavslag som følge av avdekkede mangler på røranlegget på strekningen E134 Lauareid-Bakka i Etne Kommune. Veien kunne åpnes i 2016.

Prosjektet er også kalt Stordalstunnelen. Hovedentreprenør var Kruse Smith Entreprenør, som vant konkurransen med et tilbud på 340,2 millioner kroner. Underentreprenør for overvannsanlegget var Opedal Anlegg, nå Presis Vegdrift.

Vegvesenet har senere funnet ut at det er mangler ved overvannsanlegget. Det er de påståtte manglene denne rettssaken dreier seg om.

Flere typer avvik

Vegvesenet mener å ha identifisert flere typer avvik, som går igjen på flere rørstrekk. Det er blant annet snakk om:

Kruse Smith fikk kontrakten for E134 Lauareid-Bakka i Rogaland for rundt 340 millioner kroner. Nå blir det rettslige etterspill. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Kruse Smith fikk kontrakten for E134 Lauareid-Bakka i Rogaland for rundt 340 millioner kroner. Nå blir det rettslige etterspill. Foto:  Statens vegvesen
  • Deformasjoner og støtskader
  • Vannlommer
  • Skjøtforskyvninger
  • Sprukket rør
  • Tilkoblingsfeil

Vegvesenet har gjort en grundig gjennomgang av avviksdokumentasjonen for alle rørstrekk på anlegget. Noen rørstrekk må helt eller delvis utbedres. Vegvesenet har regnet på arbeidene, og kommet til at kostnaden blir 6.306.168 kroner.

I søksmålet ber Vegvesenet om at Kruse Smith dømmes til enten å utbedre manglene, eller til å betale de vel 6,3 millionene til Vegvesenet.

Den andre delen av søksmålet gjelder enkelte rørstrekk der Vegvesenet har besluttet å ikke kreve utbedring. Det gjelder blant annet rørstrekk i tunnel, og utbedringsarbeidene der vil innebære «betydelige trafikale hindringer», og vil være uforholdsmessig kostbart for entreprenøren. Vegvesenet har derfor beregnet et krav om prisavslag, basert på økt vedlikeholdsbehov, økte vedlikeholdskostnader, redusert levetid på anlegget som sådan og lavere funksjonalitet for røranlegget i anleggets levetid. Vegvesenets krav om prisavslag er på 1.000.000 kroner, som Kruse Smith bør betale.

Avviser alt 

Kruse Smith har anført at Vegvesenet har tapt sin rett til å påberope manglene ved overvannsanlegget fordi saken er varslet for sent.

Vegvesenet mener derimot at kravet er rettidig reklamert. Tiden som gikk fra overtakelsen og frem til kravet ble varslet, skyldes at Kruse Smith ikke overleverte avviksdokumentasjon i henhold til kontrakten, ifølge Vegvesenet.

Kruse Smith mener for det første at de skal frifinnes, og har for det andre inngått regressøksmål mot underentreprenør Presis Vegdrift (Opedal). Skulle Vegvesenet vinne fram med sitt søksmål mot Kruse Smith, så mener sistnevnte at det er Presis Vegdrift som må betale.

Presis Vegdrift avviser kravene.

Det har tidligere vært en rettsmekling mellom Vegvesenet og Kruse Smith om denne kontrakten, det var i 2016. Meklingen gjaldt et annet forhold og endte i et rettsforlik i november 2016, hvor Vegvesenet forpliktet seg til å betale et tilbakeholdt beløp på 48 millioner kroner til Kruse Smith.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Saken starter i Haugaland tingrett 21. oktober, og det  er satt av fem dager til behandlingen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.