TUNNELER

Vegvesenet kjøpte flyttbar ladeenhet til Gjønnestunnelen. Saken har endt i Kofa

Leverandøren som ikke fikk oppdraget mener vurderingen og tildelingen var feil. Etter to klager har saken nå havnet hos Kofa.

Slik blir det seende ut i overgangen mellom tunnelen og dagsonen på Gjønnes i Bærum.
Slik blir det seende ut i overgangen mellom tunnelen og dagsonen på Gjønnes i Bærum. Illustrasjon: ViaNova
16. nov. 2023 - 05:48

Prosjekt E18 Lysaker-Ramstadsletta har fått fire millioner kroner ekstra til et testprosjekt om ladeinfrastruktur og utstyr til å lade tunge elektriske kjøretøy i bygging av Gjønnestunnelen. Statens vegvesen ønsket å se på hva som er mulig å få til av lading av tunge kjøretøy i et område hvor kapasiteten i nettet er begrenset.

Etaten lyste derfor ut en konkurranse for å kjøpe en ladeenhet for tunge elektriske kjøretøy for massetransport. Hensikten er å tilby entreprenøren en flyttbar ladeenhet for å få ladet sine elektriske tungbiler.

Leveringstidspunkt var fortrinnsvis før utgangen av 2023, og senest innen 1. juni 2024. Oppdragsgiver hadde opsjon på å utvide kontrakten med en serviceavtale i tre år.

Vegvesenet hadde en del krav og premisser:

  • Anleggsområdet er trangt, og enheten må kunne flyttes når det trengs.
  • Og siden enheten skal stå i et anleggsområde, så må den være robust.
  • Per i dag er det begrenset kapasitet i strømnettet og Vegvesenet ville ha en flyttbar kontainer med innebygd batteriløsning. Kontaineren måtte kunne lade minst to kjøretøy på så kort tid som mulig.

I evalueringen skulle tre faktorer vektes på følgende vis:

  • Pris: 60 %
  • Løsningsbeskrivelse: 25 %
  • Tid for levering: 15 %

Tilbudsfrist var 18. september, og da hadde det kommet inn to pristilbud:

Leverandør Pris i kr. eks. mva.
Kverneland Energi 4.475.000
Nordic Booster 4.738.450

Nordic Booster ble valgt, og tildelingsbrev ble sendt ut 3. oktober.

I brevet står det at firmaet ble rangert som nummer to på tildelingskriteriet «pris» med karakteren 9,41. På kriteriet løsningsforslag blir tilbudet rangert som nummer en med karakteren 9. Og på tildelingskriteriet tid for levering blir tilbudet fra Nordic Booster rangert som nummer to med karakteren 8, da det var oppgitt en leveringstid på fire måneder etter kontraktssignering.

Kan hende er dette en lignende løsning som den som er aktuell i Gjønnestunnelen. <i>Illustrasjonsfoto:  Nordic Booster</i>
Kan hende er dette en lignende løsning som den som er aktuell i Gjønnestunnelen. Illustrasjonsfoto:  Nordic Booster

Totalt sett blir tilbudet til  Nordic Booster rangert som nummer 1. Det utslagsgivende er den høye karakteren på tildelingskriteriet løsningsforslag.

Kverneland Energi fikk henholdsvis 10, 6 og 10 poeng på de nevnte områdene.

Omregnet til vektede poeng i konkurransen så vinner Nordic Booster med 9,65 poeng, mens Kverneland Energi kommer på andreplass med 9,64 poeng. Hårfin forskjell! 

Hva manglet Kverneland?

På kriteriet løsningsforslag ble tilbudet til Kverneland rangert som nummer to med karakteren 6. Årsak: Ladepunktet ble ansett som mindre brukervennlig da man må åpne dører og gå inn i produktet for å kunne starte lading. På en byggeplass kan det føre til høye vedlikeholdskostnader og høyere slitasje, og Vegvesenet anser det som en mindre robust løsning. Det er heller ikke beskrevet noen tilkoblingsmuligheter for slukkevann, som betyr lavere sikkerhet for brannvesenet ved branntilløp. Og dessuten tilbyr Kverneland en ti fots ladecontainer med 20 prosent. Det er forholdsvis lite med tanke på fleksibilitet de neste årene, siden prosjektet skal vare fram til 2030.

Kverneland Energi klaget 11. oktober, og det var innen karensfristen. Akkurat det brevet har Veier24 ikke fått innsyn i, siden det inneholder informasjon om en tilbudt løsning som Vegvesenet anser som taushetsbelagte opplysninger.

Men i Vegvesenets svarbrev på klagen kommer det fram hva som Kverneland mener er feil: Tildelingen er i strid med lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Evalueringen av tildelingskriteriene «løsningsforslag» og «tid for levering» strider med FOA § 18-1, og Kverneland Energi sitt tilbud er feilaktig vurdert under tildelingskriteriet «løsningsforslag».

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kverneland Energi krevde at tildelingen gjøres om, og at Vegvesenet gjør en ny evaluering i tråd med tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Evalueringsmodellen som Vegvesenet har brukt er ellers i strid med de grunnleggende kravene til likebehandling, forutberegnelighet og gjennomsiktighet.

Vegvesenet svarer 17. oktober at modellen som er brukt i evalueringen ikke er i strid med de grunnleggende kravene til likebehandling, forutberegnelighet og gjennomsiktighet.

Vegvesenet kommer også inn på svakheter i Kvernelands tilbud, og det er mangler som firmaet må ta på egen kappe:

  • Tilbudet beskriver ikke noe om brannsikkerhet eller den løsningen firmaet tilbyr. Det er kun klippet inn et forsidebilde uten ytterligere beskrivelse av løsningen.
  • Mulighetene for modularitet var det ikke skrevet noe om i tilbudet, men Kverneland presenterer helt nye opplysninger om det i sin klage.
  • Dør til betjeningsrom er beskrevet i tilbudet, men uten bilder. Vegvesenets vurdering basert på beskrivelsen i tilbudet er at det er en mindre robust løsning.
  • 10 eller 20 fots container? Etaten mener at en 10 og en 20 fots kontainer er like enkle å flytte på. Kontaineren på 20 fot fra Nordic Booster er mer fleksibel, da den har mulighet for å kunne utvide ladekapasiteten i større grad.

En leverandør har selv risikoen for uklarheter i et tilbud. Og et tilbud skal bedømmes på basis av beskrivelsene slik de framstår i tilbudet.

Vegvesenet mener at etatens evaluering av kvalitetskriteriene ikke strider mot verken lov eller forskrift, og Kverneland sitt tilbud er ikke feilaktig vurdert.

Ny klage

Kverneland gir seg ikke, og sender 19. oktober en ny klage. Firmaet mener at metoden som Vegvesenet har valgt for evalueringen ikke har vært egnet til å premiere relevante forskjeller mellom de to tilbudene. Metoden har derimot ført til at Vegvesenets evaluering på en vilkårlig måte har fraveket den relative vektingen av tildelingskriteriene som står i konkurransegrunnlaget, og det ble utslagsgivende for hvilken av de to tilbyderne som vant konkurransen. Kort sagt: klagen opprettholdes.

Vegvesenet mener fortsatt at modellene med regnestykkene er riktig brukt, og viser til eksempler fra kjennelser fra Kofa og tingrett.

Etaten avviser klagen.

Og så endte saken i Kofa

1. november registrerer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i sin postliste at det er kommet en klage fra Kverneland Energi. Statens vegvesen er innklaget.

Kofas sammendrag om saken sier følgende: «Innklagede avholdt en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av kontrakt for anskaffelse av leveranse av ladeenhet for tunge elektriske kjøretøy for massetransport. Klager anfører at innklagede foretok en tilbudsevaluering i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven § 4.»

Kofa behandler saken som såkalt prioritert rådgivende sak.

Tretten bru fotografert samme dag som den kollapset, 15. august 2022. Brua levde i ti år før den kollapset som følge av en blokkutriving, ifølge Havarikommisjonen.
Les også

Mener tilsvarende brukollaps kan skje igjen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.