PROSJEKTER

Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

Tar sikte på å inngå totalentreprise for strekningen Svenningelv-Lien i størrelsesorden 750 millioner våren 2020.

E6-parsellen Svenningelv-Lien ved er den siste gjenstående parsellen av ny E6 gjennom Helgeland. Illustrasjonen viser den planlagte traseen sett fra sør, mot Trofors.
E6-parsellen Svenningelv-Lien ved er den siste gjenstående parsellen av ny E6 gjennom Helgeland. Illustrasjonen viser den planlagte traseen sett fra sør, mot Trofors. Ill: Statens Vegvesen
8. mai 2019 - 14:46

22. mai arrangerer Statens vegvesen leverandørmøte for den siste gjenstående strekningen av ny E6 gjennom Helgeland: De 10,1 kilometerne fra Svenningelv og Lien ved Trofors i Grane kommune.

Det er fremdeles svært tidlig i planprosessen, men delprosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen anslår overfor Veier24 at prosjektet vil ha en verdi på i størrelsesorden 750 millioner, pluss-minus 250 millioner.

Etter leverandørmøtet vil Vegvesenet lyse ut anskaffelsen som en totrinns anskaffelse med prekvalifisering og pristilbud fra de kvalifiserte. Planen er at utlysningen og prekvilifiseringen starter i midten av august, og at det inngås en totalentreprise for prosjektet våren 2020.

Den sørlige enden av den nye E6-parsellen starter like sør for Svenningelv. Det skal bygges et kryss mot riksveg 73/eksisterende E6 ved Stormoen/Svebakken, før veien krysser Svenningelva med en ca. 150 meter lang bru. Nord for brua, ved Vollen,  skal det lages kryss mot Trofors/Lomsdal-Visten nasjonalpark. I dette området skal det også klargjøres for etablering av et næringsområde. Det skjer i forbindelse med et mulig deponi for tunnelmasser like ved det sørlige innslaget av tunnelen som fører den nye E6-traseen under jernbanen. Tunnelen blir cirka to kilometer lang, og kommer ut ved Stengvassbekken nord for Trofors. Her blir det også ny adkomstvei til Trofors sentrum. Parsellen fortsetter videre nordover vest for jernbanen til Valryggen. Her skal jernbanen krysses enten med bru eller i kulvert, før veien krysser elva Vefsna med en ca. 400 meter lang bru over til Lien. Her kobles traseen på dagens E6.

Når veistrekningen står ferdig kommer den inn under driftskontrakt Helgeland Sør.

I nord skal den nye E6-traseen krysse elva Vefsna med en ca. 400 meter lang bru, før veien kobles på eksisterende E6. <i>Ill:  Statens Vegvesen</i>
I nord skal den nye E6-traseen krysse elva Vefsna med en ca. 400 meter lang bru, før veien kobles på eksisterende E6. Ill:  Statens Vegvesen

Byggetid: 3-4 år

Opprinnelig var byggestarten for denne E6-parsellen ment å være i år eller neste år, men grunnforholdene i den opprinnelige traseen, blant annet med mye kvikkleire, var så kompliserte at man valgte å flytte veitraseen fra østsiden av jernbanen til vestsiden.

Livik tror imidlertid ikke at fullføringa av veiprosjektet behøver å bli veldig forsinket som følge av dette.

– Det er vanskelig å si hvor mye forsinket åpningen av veien blir. Vi blir selvsagt satt tilbake i planleggingen. Men hadde vi fortsatt etter de opprinnelige planene, ville veien vært mer komplisert å bygge.

Livik vil ikke gi noen klare signaler om hva Vegvesenet har satt som sluttdato for prosjektet.

– Jeg skal si noe mer om det på leverandørmøtet, men vi ser vel for oss en byggetid på 3-4 sommersesonger. Entreprenørene skal få bidra til å finne rimelige byggetider.

– Vi jobber intenst for å få ferdig reguleringsplanen for prosjektet i løpet av året, og vil gi oss og entreprenørene god tid. Det er et stort og relativt komplisert prosjekt, med to  store bruer, to kilometer tunnel, og nokså krevende grunnforhold, sier Livik.

Det er ennå ikke gjennomført geologiske undersøkelser av tunneltraseen, men Livik tror kvaliteten på fjellet skal være grei.

– Vi har jo en referansetunnel i og med at jernbanen går i tunnel parallelt med den nye E6-tunnelen. Vi går også mer i dybden på overdekninga i den nye traseen enn det som var planlagt i den opprinnelige traseen.

Gjennom gamle sølvgruver

Den nye E6-traseen kan måtte justeres på grunn av rødlistede naturtyper og plantearter som er påvist i området. Traseen går gjennom et kalkrikt område, noe som øker sjansen for at nye rødlistede arter blir funnet.

Traseen krysser også en reinflyttelei, og i den nye reguleringsplanen det jobbes med nå, vil det bli avklart om det skal bygges viltovergang for reinen, eller om flyttelelia kan flyttes.

Det er også to samiske kulturminner som må tas hensyn til, og restene av den gamle krigsfangeleiren «Russeleiren» som lå like sør for Trofors.

Den mest spennende utfordringen i prosjektet er nok imidlertid at den nye E6-traseen går gjennom de nedlagte Svenningdal sølvgruver. Gruvene, som lå like nord for den planlagte tunnelen under jernbanen, var i drift fra 1877 til 1900. I en periode var dette Norges nest størst sølvgruve, etter sølvgruven i Kongsberg, og det ble tatt ut 17 tonn sølv og 37 kilo gull før gruven ble lagt ned, i følge nettsidene til Helgeland museum.

Livik ler når vi spør om Vegvesenet ser for seg at nye sølvfunn kan være med på å finansiere veibyggingen.

– Nei, vi har ingen indikasjoner på at det skal være store mengder sølv i traseen. Dukker det opp noe får vi ta det der og da.

Livik er mer opptatt av HMS-utfordringen som ligger i at man kan komme i kontakt med gamle gruvesjakter under veibyggingen. 

– Vi har gamle gruvekart, men de er laget på en tid da måleutstyret ikke var særlig nøyaktig. Jeg tror imidlertid ikke det skal by på problemer å få oversikt over hva som måtte finnes av gruveanlegg i traseen, sier han.

Så sent som i 2008 ble det lett etter gull- og sølvforekomster i det gamle gruveområdet, men Livik forteller at ingen har kontaktet Vegvesenet for å få undersøke massene som skal tas ut under veibyggingen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.