SAMFERDSEL

Vegvesenet gir entreprenør 102 millioner i bonus

Denne skråstagbrua over Lågen sør for Harpefoss blir den største av nær 30 konstruksjoner på delstrekningen Vinstra - Sjoav på nye E6.
Denne skråstagbrua over Lågen sør for Harpefoss blir den største av nær 30 konstruksjoner på delstrekningen Vinstra - Sjoav på nye E6. Bilde: Multiconsult

I dag klokken 12 ble priskonvoluttene på den andre milliardentreprisen på E6 i Gudbrandsdalen åpnet.

Statens vegvesen fikk tre tilbud på byggingen av E6, strekningen Vinstra - Sjoa.

Les også: Veidekke-sjef: Uerfarne folk har bidratt til veikonflikter for 400 millioner

To konvolutter

Entreprisen er organisert som et to-konvolutt system. Det betyr at entreprenørene leverer to lukkete konvolutter. I den ene ligger beskrivelsen av hvordan de har tenkt å løse oppgaven, i den andre ligger prisen.

Prosjektledelsen åpner først konvoluttene med løsningsforslagene. Basert på deres vurdering kan en eller flere tilbydere bli gitt en prisreduksjon i sitt tilbud. Det kan blir viktig for det endelige valget av vinner. Men når kontrakten er signert er det den opprinnelige prisen som gjelder. Prisreduksjonen er altså ingen reell reduksjon men et hjelpemiddel Statens Vegvesen benytter når de forskjellige tilbudene vurderes opp mot hverandre, og som bidrar til å gjøre det lettere å heve tilbud med gode tekniske løsninger og gjennomføringskraft.

Les også: Sintef: Det bør koste mer å kjøre på travle veier

Ny måte

Prosjektleder Øyvind Moshagen forteller at dette er en forholdsvis ny måte å organisere anbudsprosessene på.

Det ble første gang utviklet for Bjørvikaprosjektet. Siden er det benyttet på Ulven - Sinsen og en kontrakt langs Mjøsa før denne siste mellom Vinstra og Sjoa.

– Det egner seg best for store prosjektene. Vårt inntrykk er at entrepenørene setter seg bedre inn i jobben og det gir et bedre grunnlag for å diskutere jobben, og det bidrar til å luke ut en del potensielle misforståelser, sier Moshagen.

Les også: 3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Tre tilbud

Tre entreprenører har gitt tilbud på bygginga av E6 Vinstra-Sjoa:

AF Gruppen Norge AS, som vant den første entpreprisen på strekningen, vil gjøre jobben for 1,86 millarder kroner. Deretter følger arbeidsfellesskapet Implenia / K.A. Aurstad og Veidekke som ligger noe rimeligere, begge krever 1,57 millarder for jobben.

Etter at et tjuetalls ingeniører og økonomer i vegvesenet har vurdert tilbudene fant de ut at Implenia og Aurstad får en bonus på hele 102 millioner kroner. Veidekke ble tilkjent 90 millioner mens AF Gruppen måtte nøye seg med 69,5 millioner i dyktighetsrabatt.

Dette endret rekkefølgen på de tre, og nå fremstår Implenia og Aurstad som rimeligst med en pris på knapt 1,46 milliarder, tett fulgt av Veidekke med drøyt 1,5 milliarder og AF Gruppen sist med prisen redusert til kanpt 1,8 milliarder kroner.

Les også: Nå får bysyklene nettbrett og GPS

Små forskjeller

– Men forskjellene er små. Nå får vi se hvordan det går når vi skal kontrollregne, sier Moshagen

Han forteller at de to hovedelementene som blir vurdert er gjennomføring og organisering.

Implenia og Aurstad hadde mange gode beskrivelser av gjennomføringen, spesielt på de komplekse delene av prosjektet.

– Det ga trygghet, sier Moshagen.

Les også: Ny veistrø gjør is til sandpapir

Best på masseforflytning

I Implenia er Anton Brandtzæg, direktør for teknisk prosjektstøtte, tilbakeholden med å uttalse seg.

– Jeg tror vi var gode på masseforflytning og logistikk, men jeg har jo ikke sett hva konkurrentene har levert, sier han.

Moshagen bekrefter at det var et av områdene der arbeidsfellesskapet skilte seg positivt ut.

De endelige beslutningene avgjøres i begynnelsen av desember.

Byggingen skal starte allerede i januar 2014.

Kampen står om en strekning på 16 km. Av den går 7 km i tunnel og det blir nærmere 30 større og mindre konstruksjoner. Den største blir en stor skråstagsbru.

Les også:

Ingen brems for elbilen likevel

NSBs suksess bekymrer togsjefen  

Jernbaneverket byttet ut kobberkabler for å hindre tyveri  

Les mer om: