Entreprenør klaget til Kofa over anbudene på Nordbytunnelen, men fikk ikke medhold

Mindretallet i Kofa holdt med Consto Anlegg.

Anbudskonkurransen for rehabilitering av Nordbytunnelen endte i Kofa.
Anbudskonkurransen for rehabilitering av Nordbytunnelen endte i Kofa. Bilde: Anders Haakonsen
30. jan. 2019 - 05:15

I april 2017 gikk Statens vegvesen ut med en åpen anbudskonkurranse om rehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen i Follo i Akershus. Kontrakten var anslått til 250 millioner kroner.

Kontrakten skulle gis til tilbudet som hadde det beste forholdet mellom pris/kostnad og kvalitet, basert på disse tildelingskriteriene (vekting i parentes):

  • Pris (70 %)
  • Oppdragsgjennomføring (15 %)
  • Oppdragsorganisasjon (15 %)

Tre tilbud

Vegvesenet fikk tre tilbud innen fristen, deriblant fra Marthinsen & Duvholt (385 millioner kroner eks. mva.), og fra Consto Anlegg Øst (332 millioner kroner eks. mva.).

I juli 2017 opplyste Vegvesenet at de ville inngå kontrakt med Marthinsen & Duvholt (M&D). Ifølge Statens vegvesen hadde firmaet en bedre beskrivelse av oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon enn Consto Anlegg. Tilbudsprisen endret ikke rekkefølgen på rangeringen.

I evalueringsskjemaet som var vedlagt tildelingsbrevet sto det at Consto Anlegg hadde blitt trukket i poeng på grunn av beskrivelsen av fjelluttak i framdriftsplanen.

Vegvesenet ga følgende begrunnelse: «Parallelle aktiviteter er synliggjort. Arbeid med uttak av berg mhp sikring fra sydgående retning er ikke synliggjort, ref tilbudsbefaring og tegning V 1300. Det er ikke gjennomførbart å ta ut alt fjell fra nordgående løp, slik Consto legger opp til. Dette kan få store konsekvenser for Consto sin plan, bl.a mhp parallelt arbeid i dagsonene.»

I anskaffelsesprotokollen var det lagt ved en oversikt over totalvurderingen av Consto Anleggs og M&D sine tilbud. Her sto det at Consto hadde fått full uttelling på priskriteriet med 3,50 vektede poeng, mens M&D fikk 3,02 vektede poeng.

I en merknad var det angitt at poenguttellingen var «Beregnet etter forholdsmessig modell: poeng = 5 x (laveste pris/vurdert pris)».

Consto Anlegg fikk 0,375 vektede poeng på tildelingskriteriet oppdragsgjennomføring, mens M&D fikk full uttelling på dette tildelingskriteriet med 0,75 vektede poeng.

På tildelingskriteriet oppdragsorganisasjon fikk Consto Anlegg en vektet poengscore på 0,6 poeng, mens M&D fikk full poenguttelling med en vektet score på 0,75.

Vegvesenet signerte kontrakt med M&D i juli 2017.

Consto Anlegg sendte saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i oktober 2017.

Nå, i slutten av januar 2019, er Nordby- og Smiehagentunnelene snart ferdig rehabilitert, og Kofas avgjørelse har kommet.

«Lineær modell»

Consto klaget altså på flere ting, særlig disse forholdene:

For det første: Vegvesenet har etter Consto Anleggs mening brutt regelverket ved å evaluere tilbudene etter en forholdsmessig evalueringsmodell, til tross for at det i konkurransegrunnlaget var opplyst om at det ville bli benyttet en lineær modell. Modellen var heller ikke var egnet til å premiere de relevante forskjellene mellom tilbudene, mente entreprenøren.

For det andre: Vegvesenet har brutt regelverket ved ikke å vurdere tilbudene basert på de opplysningene som var gitt i konkurransegrunnlaget under tildelingskriteriet oppdragsgjennomføring. Consto Anlegg mente at Vegvesenet la feil faktum til grunn for evalueringen. Det var feil av Vegvesenet å gi Consto Anlegg trekk selv om løsningen ligger innenfor en rimelig og forsvarlig tolkning av konkurransegrunnlaget.

I tillegg mente Consto at de hadde fått uforholdsmessig trekk basert på en urealistisk framdriftsplan for fjelluttak.

Kort og kontant

Vegvesenet er temmelig kort og kontant i sitt tilsvar, som vi kan oppsummere slik: Vegvesenet har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget ga ikke opplysninger om hvilken metode Vegvesenet skulle bruke for poenggivning på priskriteriet. Og metoden som ble brukt var egnet til å premiere de relevante forskjellene mellom tilbudene.

Kofa tar for seg Vegvesenets formuleringer i utlysningen og tilhørende dokumenter, og kommer til at konkurransegrunnlaget ikke ble endret. Consto Anleggs klage på tildelingskriteriet oppdragsgjennomføring fører derfor ikke fram.

Litt verre er det når det gjelder evalueringen av kriteriet pris, for her dreier det meste av diskusjonen seg om spissfindige tolkninger av disse setningene (sitert fra konkurransegrunnlaget): «For hvert av tildelingskriteriene vil det bli gitt en karakter på skalaen 0-5. Den eller de tilbyderne som har det beste tilbudet vil få karakter 5. Øvrige tilbud vil få et prosentmessig trekk regnet fra det beste tilbudet.»

Dissens

Innholdet i setningene kan tolkes på flere vis, og resultatet er at nemnda endog havner i det som kalles dissens. Nemnda deler seg nemlig i et flertall (to medlemmer) og et mindretall (et medlem), hvor mindretallet mener at Vegvesenet har brutt regelverket. Flertallet mener at etaten ikke har gjort det.

Uansett er det sikkert mange som ønsker seg at Vegvesenet for fremtiden justerer ordlyden i tilsvarende kontrakter, slik at lignende tolkningsproblemer kan unngås.

Klagenemnda (altså flertallet på to medlemmer) finner dermed at det ikke er grunnlag for å konstatere at Vegvesenets metode ved prisevalueringen har endret vekten på tildelingskriteriene.

Konklusjon: Statens vegvesen Region øst har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Nemndas avgjørelse er datert 28. januar i år.

 

LES OGSÅ: Erfaring med jernbane holdt ikke for å få vegkontrakt - klage avvist av Kofa

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.