NATURVITENSKAP

Veggtapet mot mobilstøy

SPERRET: I rom der mobiltelefon ikke skal brukes kan man nå lime inn veggtapet som stenger for mobilsignalene.
SPERRET: I rom der mobiltelefon ikke skal brukes kan man nå lime inn veggtapet som stenger for mobilsignalene. Bilde: QUINETIQ
Det tidligere forskningsinstituttet til forsvaret – DARPA, nå omdøpt til QinetiQ – har oppdaget at bare du kler veggene med noe smart, så forsvinner mobilsignalene.

Slik kan man lage mobilfrie rom uten å måtte be folk være så snille å bruke AV-knappen.

Teknikken heter FSS, frequency selective screens. Noen bølgelengder slippes gjennom, mens ande blokkeres.

Selskapets sjef Michael Burns sier at ”tapetene” er tenkt brukt i spesielle mobilfrie venterom, på flypassområder, sykehus etc.