OFFSHORE

Vedlikehold for milliarder

Dordi Digre
22. feb. 2002 - 07:00

Det er Statoil som har tildelt Aker Maritime rammeavtalene for de installasjonene oljeselskapet opererer på Tampen og Haltenbanken. Det dreier seg om Statfjord-, Gullfaks-, Åsgard-, Heidrun- og Norne- plattformene samt opsjoner på Snorre B og -TLP og Visund.

Kontraktene ble vunnet i konkurranse med blant annet fusjonspartner Kværner Oil and Gas, men kontraktene vil utføres med støtte i den nye organisasjonen. Aker Offshore Partner utfører arbeidet på Tampen, noe som sysselsetter 600 personer hvert år i kontraktsperioden, hovedsaklig fra Stavanger og Bergen.

Aker Maritime og Reinertsen AS har inngått et arbeidsfelleskap, Aker Reinertsen, foran tildelingen av kontrakten på Haltenbanken. Dermed er Midt-Norge sikret at 250 personer sysselsettes hvert år i kontraktsperioden, samt at leverandørindustrien i området vil tildeles en del oppdrag. Kontrakten er verdt 2,5 milliarder kroner.