KLIMA

Varsko fra CNN trigger beredskapsplan for oljeslutt

En høyt profilert artikkel på CNN.com bør være en vekker for norske politikere og næringsliv til å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle vi må skalere ned petroleumsproduksjonen raskere enn vi i dag har lagt opp til.

En kritisk artikkel om oljeeksportørene Norge, Kanada og Storbritannia var toppsak hos CNN.com 17. februar.
En kritisk artikkel om oljeeksportørene Norge, Kanada og Storbritannia var toppsak hos CNN.com 17. februar.
Jan M. MobergJan M. MobergTeknologiredaktør
18. feb. 2021 - 14:02

Det er ikke rart at det kommer. Mange har ropt varsko, og ment at det har ligget i kortene en stund. Og i går ettermiddag skjedde det. Da kom den første betydelige internasjonale salven mot norsk dobbeltmoral. Selveste CNN publiserte da analysen «The climate champions who are really hypocrites».

Norge, Canada og Storbritannia får i den høyt profilerte artikkelen på pukkelen for å skryte på seg å være verdensledende i å møte nasjonale klimakrav ved å innføre grønne og klimavennlige løsninger hjemme, samtidig som de samme landene tjener store penger på produksjon og eksport av olje og gass.

Må være forberedt på skifte

CNN legger ikke mye imellom, men problematiserer hvordan internasjonale utslippsregler gjør det mulig for de tre petroleumseksporterende landene kun å telle hjemlige utslipp – og ikke utslippene fra olje og gassen vi eksporterer – når respektive utslippskrav rapporteres i henhold til Parisavtalen. Tonen i artikkelen fokuserer på dilemmaet og mener at nasjoner som Norge, Canada og Storbritannia må være forberedt på et skifte i internasjonal opinion.

Artikkelen går blant annet gjennom hvordan de gjenværende ressursene til de tre nasjonene raskt vil spise opp store deler av den gjenværende CO₂-bufferen verden har å gå på.

CNN siterer norske Cicero og skriver at «dersom Norge fortsetter å bore som planlagt, vil de totale utslippene fra landets kjente olje- og gassreserver utgjøre ca. 15 gigatonn CO₂. Det vil spise opp 6,5 prosent av verdens gjenværende karbonbudsjett».

Kan være starten på krevende debatt

Det er forståelig at både politikere og næringsliv her hjemme vil få ut de verdiene som er igjen i Nordsjøen. Fokuset fra CNN kan imidlertid vise seg bare å være starten på en krevende internasjonal diskusjon om prinsippet «forurenser betaler». Hittil har det betydd at utslippene måles der hvor oljen og gassen forbrukes.

Dette prinsippet legges også til grunn i den nylig fremlagte Perspektivmeldingen 2021, der temaet blant annet omtales i kapittel 3.5, "Utsikter for petroleumsvirksomheten". Her kastes det enda litt lys over den norske linjen. Meldingen legger til grunn at nedtrappingen på norsk sokkel uansett vil bli betydelig i årene som kommer: "Det forventede fallet i produksjonen på norsk sokkel er således større enn det globale fallet FNs klimapanel har vurdert at er i tråd med en vellykket oppfølging av Parisavtalen".  

Til tross for en forventning om relativt rask nedtrapping, og et forsøk på å knytte dette til leveranse i tråd med Parisavtalen, vil det for Norge være en økonomisk katastrofe om internasjonal opinion lykkes i å stemple Norge, Canada og Storbritannia som dobbeltmoralister. Med den mulige følgen at mer av ansvaret for utslippene blir overført til produsenten.

Skulle det skje, vil nasjonen virkelig trenge en beredskapsplan.

En stor og omforent, fossilfri plan.

Barndomsminnene mine i nasjonalparkene i Norge har endret seg fra urørte, mektige naturopplevelser til et møte med turisme, fabrikker, hytteutbyggelse, energiparker og veier, skriver Silje Skjelsvik.
Les også

Vi ødelegger det vi er avhengige av. Det skremmer meg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.