Varer til det nye Regjeringskvartalet må leveres via et kontrollsenter utenfor Oslo. Det gjelder også næringslivet rundt

Dette kommer til å bli utrolig vanskelig, frykter en pubeier i Møllergata.

Varer til det nye Regjeringskvartalet må leveres via et kontrollsenter utenfor Oslo. Det gjelder også næringslivet rundt
Rød sone: Alle leveranser til dette området skal gå via et nytt kontrollsenter utenfor byen. Illustrasjon: Knut Bjørheim (ill. fra Team Urbis)

Ett av tiltakene for å sikre Regjeringskvartalet mot nye terrorangrep er å etablere et kontrollsenter for innkommende varer. Dette gjelder ikke bare leveranser til Regjeringskvartalet, men til alle som holder til nærmere enn cirka 70 meter fra regjeringsbyggene som skal reises langs Grubbegata.