Vant skipsdesignpris i USA

VERDIKJEDE: Gasskipet skal kombinere frakt av klimagasser den ene veien og LPG den andre veien. Kapasitet: 40.000 m3 CO2 eller LPG. (Bilde: NTNU-studenter)
TIL USA: Disse fem studentene har utviklet CCGC og mottar prisen i New York 22. oktober. Fra venstre: Sindre Sole, Audun M. Martinsen, Ann Christin Hovland, Øyvind Vesterdal og Torgeir Solvin. (Bilde: NTNU)
TANKER: CO2 og LPG skal fraktes i sylindriske tanker i skipet. (Bilde: NTNU-studenter)
STORT: NTNU-studentene mener skipet må være 228 meter langt og 31 meter bredt. (Bilde: NTNU-studenter)
PROPELL: Studentene har regnet med at CO2-skipet skal være så mijøvennlig som mulig, blant annet vil de ha en dyse foran propellen for å redusere drivstofforbruket. (Bilde: NTNU-studenter)
CLEAN SHIP: CO2-skipet designes selvsagt som et Clean Ship. Hovedmotoren skal gå på LNG for å få ned utslippene mest mulig. (Bilde: NTNU-studenter)
KOSTBART: CO2-skipet vil komme på rundt en halv milliard kroner. (Bilde: NTNU-studenter)
FESTFORESTILLING: Audun Marinsen (t.v) og Øyvind Vesterdal har sammen med tre medstudenter jobbet med CO2-skipet siden nyttår. Denne uka var de i Bergen og presenterte konseptet på regjeringens klimateknologikonferanse.
 • Industri

Carbon Chain Gas Carrier – CCGC

 • Lastkapasitet: 40.080 m3
 • Lengde: 228 m
 • Bredde: 31 m
 • Størrelse: 30.363 bruttotonn
 • Mannskap: 19
 • Rekkevidde: 5000 nm
 • Fart: 18 knop
 • Framdrift: Medium Speed Lean Burn Gas Engine (går på LNG)
 • Propell: Dyse foran singel propell
 • Antatt byggepris: 83 millioner dollar (ca. 500 mill. kr)
 • Årlig fraktkapasitet: 3 millioner tonn Co2, 1,4 millioner tonn LPG

Fem pågående og framsynte studenter utviklet i forrige semester skipskonseptet Carbon Chain Gas Carrier.

Skipstypen er tenkt brukt til å frakte store mengder CO2 fra kontinentet til Nordsjøen.

Konseptet ble tidligere i år lagt merke til av både regjering og rederier. Nå har studentene også gått til topps i skipsdesignkonkurransen Dr. Lisnyk Student Ship Design Competition i USA, arrangert av Society for Naval Architects and Marine (SNAME).

To år på rad

Det er andre år på rad norske studenter vinner. I fjor var det WindFlip, et skipskonseptet for frakt og montering av flytende vindturbiner, spesielt for Hywind, som vant.

Studentene får uhemmet skryt fra instituttleder for Marint Teknikk, Harald Ellingsen.

– Det er veldig positivt for instituttet at våre studenter hevder seg i internasjonale konkurranser. Vi betrakter denne prisen som en anerkjennelse av studiet. Vi vil gjerne gratulere årets gruppe med et meget godt bidrag innenfor et område som representerer en av våre viktigste utfordringer i tiden framover, uttaler Ellingsen.

Tenker nytt og stort

Mange rederier og skipsdesignere jobber med ulike konsepter for frakt av CO2 på skip.

Ifølge studentene har rederiene ikke klart å tenke utenfor boksen, og de har tenkt for smått.

– Vi har 20-doblet skipsstørrelsen og fraktkapasiteten i forhold til mange eksisterende prosjekter, hevder talsmann for studentene, Audun Martinsen ved Marin teknikk på NTNU.

Mens rederier som IM Skaugen ser på skip på 10.000 m3, har studentene gått inn for et 228 meter langt skip med kapasitet på 40.000 m3. Skipet skal gå på naturgass og skal ha alle nye miljøvennlige skipsløsninger.

Kullkraft på kontinentet

Målet er å frakte CO2 fanget ved de mange kull- og gasskraftverkene på det europeiske kontinentet til Mongstad, Kårstø eller til bøyer til havs i Nordsjøen der klimagassen kan sendes ned i tomme oljereservoarer.

NTNU-studentene Øyvind Vesterdal, Sindre Sole, Torgeir Solvin, Ann Christin Hovland og Audun Martinsen slo seks andre bidrag.

Andre- og tredjeplass gikk til henholdsvis Newcastle University i Storbritannia og Maritime College of the State University of New York, USA.

Alle fem er til stede for å motta prisen i New York torsdag 22. oktober.

Rask vask

NTNU-studentene mener de kan sørge for god økonomi for skipsdriften gjennom å kombinere frakt av flytende gass, enten petroleumsgasser (LPG) eller naturgass (LNG) tilbake til kontinentet.

Utfordringen er å kombinere ulike laster i de samme tankene. Det krever grundig vask og rengjøring, en prosess som tar opptil en uke.

– Vi vil bruke en ny teknikk fra Stavanger-selskapet Rapid Purge Technology. Da kan vi komme ned i ett døgn fra vi har tømt tankene for CO2 og kan ta inn gass, sier Martinsen.

CO2 må kjøles ned til –52 grader C ved seks bar. Det er omtrent samme temperaturområde som LPG fraktes. LNG krever temperatur helt ned rundt –170 grader C, noe som krever med energi.

Kombinasjonen LPG og CO2 er dermed en mer naturlig kombinasjon, selv om LPG-produksjonen ikke er så stor ved de norske anleggene.

Gasser i verdikjede

Skipskonseptets navn forklarer verdikjedetankegangen.

– Vi ønsker å opprette en kjede med gass og CO2 mellom Norge og Europa. Vi vil gjøre Mongstad til Europas CO2-hovedstad ved å skipe Europas rensete CO2 fra kullkraftverkene til Mongstad og så frakte LPG tilbake til kontinentet, sier Martinsen entusiastisk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå