Vanskelig å hindre kunstgjødsel-kjøp

Vanskelig å hindre kunstgjødsel-kjøp
VANSKELIG Å OPPDAGE: DSB-avdelingsdirektør Torill Tandberg tviler på om Breiviks kunstgjødselkjøp ville blitt regnet som mistenkelig selv med strengere regler, siden han er registrert innen landbruk og bestilte normale mengder. Bilde: Scanpix

Det finnes ikke regler som kunne stoppet terrorsiktede Anders Behring Breivik i å kjøpe nok kunstgjødsel til å lage bomber, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skulle dyrke meloner og grønnsaker: <br/> Hadde tilgang til bombemateriale

Regler ikke nok

I en foreløpig konklusjon slår DSB fast at verken norske regler, dagens EU-regler eller kommende strengere EU-regler ville hindret Breivik i å kjøpe nok kunstgjødsel, skriver Nationen.

– Vi vil aldri kunne eliminere all risiko ved hjelp av regler, sier DSB-avdelingsdirektør Torill Tandberg.

La ut terrormanifest før angrepene

Ikke unormalt

Etter alt å dømme var bomben som Breivik plasserte i Regjeringskvartalet, basert på en blanding av kunstgjødsel og diesel. Kunstgjødslet fikk Breivik tak ifra Felleskjøpet. De solgte seks tonn kunstgjødsel til ham. På sine nettsider skriver Felleskjøpet at de ikke så noe unormalt eller uvanlig ved et slikt kjøp.

EU-kommisjonen fremmet i desember et forslag til økt kontroll med salg av potensielt bomberåstoff hvor ammoniumnitratbasert gjødsel også er inkludert.

– Norge våkner til nasjonal katastrofe

Kan ikke hindres

Ifølge Tandberg er heller ikke dette forslaget nok til å hindre et eventuelt lignende kjøp som Breivik gjorde.

– Det er fortsatt sånn at de som driver i næringen vil ha lov til å kjøpe det, men det vil legge flere plikter på at forhandlere skal melde fra om mistenkelige transaksjoner. Spørsmålet er om dette kjøpet ville vært regnet som mistenkelig, sier hun.