OLJE OG GASS

Valhall-produksjonen lammet

Valhall, Valhall-feltet i Nordsjøen, BP
Valhall, Valhall-feltet i Nordsjøen, BP Bilde: BP
Mona StrandeMona StrandeJournalist
5. mai 2009 - 12:02

Vanligvis har Valhall en brutto produksjon på 50 000 fat i døgnet. Nå har ikke BP fått noe ut av oljefeltet i Nordsjøen siden 2. april.

Granskes

Det begynte med en nødnedstenging 6. mars, som følge av en olje- og gasslekkasje. Petroleumstilsynet (Ptil) karakteriserer hendelsen som alvorlig, og mener at cirka 500 liter hydrokarboner lekket ut i sjøen.

Denne lekkasjen oppsto i en prøvetakingssløyfe i væskemålingssystemet.

– Vi har ingen konklusjon ennå. Vi har nedsatt en granskingsgruppe for å se på hvordan lekkasjen kunne skje, og hvordan den ble håndtert, sier pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP.

De har også engasjert eksperter på korrosjonsmekanismer og korrosjonshåndtering fra Storbritannia for å komme til bunns i problemet.

Korrosjon x 3

Siden den gang har det vært to nye lekkasjer ved Valhall. Begge disse lekkasjene, både 2. og 17. april, oppsto i et system for produsert vann.

– Det var lekkasje nummer to, 2. april, som førte til at vi måtte stenge anlegget. Etter det jobbet flere inspektører på spreng i 14 dager for å finne feil. Da åtte feil var utbedret, hadde vi planlagt å starte produksjonen igjen 17. april, men da kom det en ny lekkasje i samme system, sier Geirmo.

Alle de tre lekkasjene har oppstått på grunn av korrosjon i rørene.

– Laboratorieanalyser og insepksjoner viser at korrosjonen vi har fått har kommet som følge av MIC-mikrobakteriell indusert korrosjon, sier Geirmo.

Bakteriekoloni

Bakterier finnes normalt overalt, men under gitte betingelser – som pH, temperatur, næringsstoffer, overflatestrøming eller lignende - kan bakterier feste seg til ståloverflaten og danne kolonier / slimlag.

– Bakterier spiser ikke metall, men kan utvikle et lokalt korrosivt miljø (gropkorrosjon) og høy korrosjonsrate (>1mm/år). Det kan oppstå i alle systemer hvor vann er tilstede, enten det er produsert vann, sjøvann eller et olje/gass/dieselsystem dersom man har vannutfelling, forklarer han.

Inspiserer

Nå har BP nedsatt en egen prosjektgruppe som skal undersøke tilstanden på hele systemet for produsert vann som har vært utsatt for MIC, eller hvor det er spørsmål om teknisk integritet.

De skal utføre inspeksjoner, reparasjoner og eventuelle modifikasjoner av anlegget, fjerne bakterer med kjemikaliebehandling ved bruk av biocider, måle bakterieinnhold i vannprøver og belegg, gjennomføre alle mekaniske arbeider og ferdistille anlegget.

Deretter skal de verifisere at anlegget er klart for oppstart og at oppstartsprosedyrene er oppdatert.

Uklar oppstart

BP vet ennå ikke når produksjonen gjenopptas.

– Produksjonen starter opp når vi har forvisset om at alt er i orden, sier Geirmo, og indikerer at dette kan ta to til fire uker.

Pressetalskvinne Inger Anda i Ptil sier de avventer BPs granskingsrapport, og at Valhall ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko så lenge innretningen er stengt.

Samtidig benytter BP den ikke-planlagte nedstengingsperioden til å gjøre arbeid som egentlig skulle gjøres under planlagte nedstenginger senere i år.

Dette dreier seg stort sett om tilpasning for den nye produksjons- og boligplattformen, som skal være på plass på feltet i 2010.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.