KARRIERE

Vage jobbannonser kan lede til feilansettelser

Tvetydig og unyttig innhold vanskeliggjør rekruttering.

Ifølge en undersøkelse blir ikke omtanke og omsorg spurt om i en eneste annonse for lederstillinger. Det samme gjelder selvinnsikt.
Ifølge en undersøkelse blir ikke omtanke og omsorg spurt om i en eneste annonse for lederstillinger. Det samme gjelder selvinnsikt.Bilde: colourbox.com

I 162 annonser for lederstillinger er det etterlyst 200 ulike egenskaper hos potensielle søkere. Svært få av annonsene presiserer hva slags kandidater man egentlig vil ha til jobben.

Enkelte annonser inneholder egenskaper som virker meningsløse, for eksempel at den aktuelle kandidat må ha gode lederegenskaper, være dyktig, effektiv, moden eller kompetent. De fleste personer vil kjenne seg igjen i slike beskrivelser og dermed er de uegnet i seleksjonsøyemed. Slike ord i annonsene fungerer ikke som et filter der ukvalifiserte kandidater lukes ut, sier Ole I. Iversen, forsker ved BI og Assessit.

Les også: Dette sjekker arbeidsgiveren før du får jobben

Ingen etterlyses selvinnsikt

Iversen tar utgangspunkt i nyere forskning innenfor personlighet og god ledelse. Ifølge han er gode ledere:

  • er tilstrekkelig smarte
  • liker å sette seg ambisiøse mål som de systematisk og strukturert jobber mot
  • bør ha et jevnt og godt humør, eller emosjonelt stabile
  • har fordel av å være utadvendt
  • bør ha evne til å vise omtanke for og støtte sine medarbeidere
  • bør ha selvinnsikt slik at de kjenner egne styrker og svakheter.

Undersøkelsen viser at analystiske evner etterlyses bare i syv annonser, stabilt humør i kun en annonse. Systematisk og strukturert er nevnt tre stillingsannonser. Omtanke og omsorg blir ikke spurt om i en eneste annonse. Det samme gjelder selvinnsikt.

Kravene til personlige egenskaper i liten grad overlapper med hva vi faktisk vet om hva som vanligvis kjennetegner gode ledere, og mange av de egenskaper som etterspørres er generelle og delvis uklare. Det gjør det vanskelig å vurdere kandidatene opp mot hverandre. Derfor øker dette sjansene for å gjøre feilansettelser i Norske virksomheter, sier Iversen som har sammen med Astrid Standal Aarøe i Assessit gjennomført denne undersøkelsen.

Les også: Slik blir du en elendig sjef

Hva er gode kommunikasjonsevner

Gode kommunikasjonsevner, god samarbeidsevne, krav til å være motiverende og initiativrik ble nevnt flest ganger i annonsetekstene. Iversen mener at det ikke holder å ha med disse egenskapene i annonseteksten hvis man ikke har en god definisjon av hva de betyr.

Hva mener man egentlig med gode kommunikasjonsevner? Er det evnen til å holde gode presentasjoner for et stort publikum? Er det evne til å utrykke seg godt skriftlig og muntlig? Er det evnen til å ha gode en-til-en samtaler? Eller er det evnen til å håndtere innvendinger og overbevise andre, sier Iversen.

Les også: Disse kvalitetene leter hodejegerne etter

Skal være en teaser

Konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath er enig i at enkelte formuleringer i annonsetekster kan være veldig generelle.

Annonsen skal være en teaser, det skal være interessant å lese den og den skal appellere til de arbeidssøkere som man vil nå.

Hun mener at en god rekrutteringsprosess er avhengig av arbeidet man gjør i forkant. Derfor er det viktig å være bevisst på og spisse hva slags egenskaper man egentlig vil ha hos drømmekandidaten, før man begynner å jakten.

Våre kunder må blant annet fylle ut et kompetansekartleggingskjema. I det skjemaet skal de prioritere ulike kompetanseområder og personlige egenskaper opp mot hverandre. Noen av områdene som skal prioriteres er lede og beslutte, samarbeidsegenskaper, presentasjon og samhandling, organisering, kreativitet og utføring.

Brath sier at først etter at denne jobben er gjort grundig og arbeidsgiveren har et klart bilde av den potensielle medarbeideren, kan man begynne jobben med å lage den gode og treffsikre annonsen.

Les også: 

«Vi har et godt arbeidsmiljø og muligheter for kompetanseutvikling»

Dette er de beste teknologiselskapene å jobbe i

 Så mye koster det å rekruttere en ny kollega