Uvær krever sikring

Uvær krever sikring
ROMJULSSJOKK: Bølger slår mot land ved Alnes i Ålesund på ettermiddagen 1. juledag, før stormen Dagmar for alvor traff kysten. Bilde: Scanpix

“Varmere, våtere og villere” er miljø- og utviklingsminister Solheim lover nye klimagrep definisjon på mer uvær som følge av klimapolitisk fallitt. Så lenge vi ikke klarer å begrense utslipp av klimagasser som CO2, vil styggværet komme igjen. Varsler mer ekstremvær .

Helt siden Al Gore gjorde sin verdensturné med sitt perspektivskremmende foredrag om “ Hva er sannheten om klimaet? ” har både norske politikere og norsk miljøbevegelse hatt sitt hovedfokus på at utslipp av CO2 er Global CO2-skatt helt nødvendig . Men er dette dokumentert?

Nei, mener den meget anerkjente svenske professor i meteorologi, Lennart Bengtsson. Han har mottatt priser, jobbet globalt og vært en god støttespiller i den konsensus som – Klimautslippene må ned før 2020 har forsket seg fram til. Ifølge Bengtsson finnes det ikke dokumentasjon for at den såkalte veksthuseffekten forårsaker mer ekstremvær.

De tar altså feil alle de som – med statsminister Jens Stoltenberg i spissen – nå proklamerer at “ Ny rapport: Klimaarbeidet går i sneglefart mot virkningene av klimaendringene”. Jorda blir varmere, men global oppvarming har foregått i over 100 år og Varsler mer ekstremvær i mer nedbør.

Praktisk talt hver eneste måned blir det satt værrekorder over hele kloden ifølge meteorologene.

Storbritannia hadde for eksempel den kaldeste vinteren siden 1600-tallet i fjor. Men det er ikke dokumentert at ekstremværet skjer oftere enn før. Og ifølge Kjeller Vindteknikk som er ledende på måling og analyse av vind, Det blåser ikke mer enn før .

Professor Lennart Bengtssons hovedpoeng er derimot at skadeomfanget av ekstremvær er blitt fryktelig mye mer omfattende på grunn av befolkningsvekst og bosetting i Norske regler godtar skredfare .

Denne debatten er også relevant i Norge. Både Miljøverndepartementet og juridiske eksperter mener kommunene bør få et større ansvar – og dermed også erstatningsansvar – hvis man har Forskere refser planleggerutdanning: – Hele fagfeltet i fritt fall i områder med stor skaderisiko.

Dagmar satte en støkk i oss alle og bildet av ei julepyntet stue uten tak og vegger i Sogn og Fjordane er også et bilde på at vi ikke bygger sikkert nok der mange bor. Derfor har SINTEF Byggforsk og organisasjonene i byggenæringen tatt til orde for at Dårlig forberedt på havstigning for å gjøre hus og hjem og andre bygninger sikrere.

Hvis man leser Sårbarhetsutvalgets rapport fra år 2000, er flere av forslagene fortsatt meget relevante, selv om de ikke er gjennomført. Ikke minst gjelder det behovet for et eget beredskapsdepartement som kan koordinere virksomheten i alle de instanser som har ansvar for informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, byggeforskrifter, miljø- og klimasaker.

Samfunnsplanlegging og beredskap mot uværsskader er i dag sterkt undervurdert i klimapolitikken.