DEBATT

Utslippene fra skipsfarten synker i hurtigbåtfart

Nye tall fra SSB viser at utslippene fra sjøfart og fiske er redusert med over 30 prosent siden 2012. Dessverre er det grunn til å spørre om nedgangen er reell.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til de reelle klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til de reelle klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Bilde: Tore Stensvold
Kirsten Å. Øystese, prosjektleder Grønn skipsfart, Norsk klimastiftelse
3. nov. 2020 - 15:00

Har utslippene fra innenriks sjøfart og fiske reelt sunket fra 4,3 til 2,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter på sju år? Eller er det bare i SSBs excel-fil? Når grønn skipsfart står høyt på den politiske agendaen og målet er å halvere utslippene innen 2030, bør vi også være opptatt av om utslippstallene er korrekte.

Innenlands trafikk er Norges ansvar

Ingen land er ansvarlige for utslipp fra skip som går fra ett land til et annet. Men alle land er ansvarlige for utslipp fra skip som går mellom egne havner. For Norge betyr det at vi er ansvarlige for å rapportere og kutte utslipp fra skipstrafikk som går fra én norsk havn til en annen.

I utslippsregnskapet beregner ikke Norge utslippene fra skipsfarten basert på den reelle trafikken. Utslippene beregnes basert på salg av drivstoff.

Det gir noen mulige feilkilder. Hvis det kjøpes drivstoff i utlandet som benyttes i trafikk i Norge, teller ikke utslippene med i vårt regnskap. Og hvis salg av drivstoff til innenriks trafikk i Norge registreres som drivstoff solgt til utenrikstrafikk, teller utslippene heller ikke med.

Det er mulig at utslippene fra innenriks skipsfart er 30 prosent lavere i 2019 enn i 2012. Men det er kanskje like sannsynlig at måten vi beregner utslipp på, gir feil tall.

«Betydelig usikkerhet»

I Handlingsplan for grønn skipsfart, som regjeringen la frem i juni 2019, står det: «Det er betydelig usikkerhet knyttet til de reelle klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske».

I arbeidet med handlingsplanen ble det benyttet reelle trafikkdata (AIS-data) for å gjøre en grundigere beregning av utslippene. Da kom man frem til at norske utslipp fra sjøfart og fiske har økt, og at CO₂-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske var på 4,8 millioner tonn CO₂ i 2017.

Uten drivstoff, er det lite poeng å bygge skip som kan gå på hydrogen. Enova vil derfor støtte produksjon av hydrogen med inntil 400 millioner kroner per anlegg.
Les også

400 mill. i hydrogen-støtte: – Ikke sikker på at vi får en ketchup-effekt

Påvirker det totale klimaregnskapet

Ifølge nye tall fra SSB, er de samlede klimagassutslippene 3,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter lavere i 2019 enn i 2012. Av denne nedgangen står sjøfart og fiske for hele 1,4 millioner tonn.

Hvis utslippene fra sjøfart og fiske i realiteten ikke har gått så mye ned som tallene viser – eller hvis de i stedet har økt, så vil også nedgangen i de totale CO₂-utslippene være mindre.

Trenger kontroll på tallene

Det er to poeng med denne tallnerdingen:

  • Norge har vedtatt at vi skal halvere utslippene innen 2030. For å kontrollere om vi er i rute og at tiltak har effekt, så trenger vi data – år for år – som vi kan stole på.
  • For det andre bør vi ta på alvor at utslippene mellom norske havner er vårt ansvar. Tidligere i år viste oppdaterte utslippstall fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen – International Maritime Organization (IMO) at utslipp fra innenriks skipsfart har vært grovt underestimert. Problemet gjelder altså ikke bare for Norge. De fleste land beregner utslipp basert på salg av drivstoff. Det gjør ikke saken bedre. Tvert imot. For hvis en mindre andel av utslippene fra skipsfarten rapporteres som innenriks, så blir en større andel av utslippene beregnet som utenriks, og ingen land er ansvarlig for å kutte dem.

Når land lar være å ta ansvar for utslippene de egentlig eier, og overlater til IMO å gjøre noe med problemet, så øker faren for at det gjøres for lite, for sent for å kutte utslippene.

Oseberg er vedtatt delelektrifisert med kraft fra land. Frem til feltet får landstrøm er det fortsatt det største utslippspunktet på sokkelen, og det tredje største for land og til havs under ett.
Les også

Olje, gjødsel og mer olje: Her er Norges største utslippspunkt

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.