OLJE OG GASS

Uten stillasarbeiderne stopper oljebransjen. Likevel er de nederst på rangstigen

Nå jobber de for høyere anseelse.

ISO-fagene på norsk sokkel er en avgjørende del av norsk oljebransje. Men den lave statusen gir utslag i både lønninger og for rekruttering til bransjen.
ISO-fagene på norsk sokkel er en avgjørende del av norsk oljebransje. Men den lave statusen gir utslag i både lønninger og for rekruttering til bransjen. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
26. jan. 2016 - 13:58

Tøffere kommersielle betingelser. Mer krevende arbeidsforhold enn andre de kan sammenligne seg med. Definert som risikoutsatte grupper, med fysisk belastning og risiko for skader som er høyere enn andre. Høyere og høyere krav til effektivitet, fleksibilitet og utvikling.

Stillas- og den såkalte ISO-bransjen har lenge vært en av de utsatte yrkesgruppene, både i oljenæringen og i bygg og anleggsnæringen. Både Petroleumstilsynet og bransjen selv mener at anseelsen av stillasbransjen er for lav.

– Ja, statusen er for lav når man ser på hvor viktig bransjen faktisk er, og hva våre ansatte faktisk kan. Vi som jobber i bransjen er veldig klar over hvor viktige vi er. Vi er stolte av fagene våre, og jobber for å heve statusen, sier Thorbjørn Jensen, som er styreleder i stillasentreprenørenes forening (SEF).

Tidspress og status

I forrige uke publiserte Petroleumstilsynet en rapport etter et omfattende tilsyn med en rekke aktører innen stillasbransjen.

Her kom det frem at det er et knippe utfordringer som Ptil mener det bør tas tak i. Blant annet pekes det på formidling av HMS, varierende kvalitet innen opplæring, mangelfull bestiller- og brukerkompetanse, samt at rammebetingelsene for bransjen kan være utfordrende.

– Ett eksempel er fastpris kontra enhets/timerater. Fastpris kan føre til tidspress, i og med at stillasentreprenøren ikke har kontroll på alle de faktorene som ligger rundt montering av stillaser, som eksempelvis tilgjengelighet av kranbistand, heter det i rapporten.

Ptil konkluderer blant annet med at stillasbransjen har utfordringer rundt det å få hevet statusen for eget yrke.

– Utfordringene vi har pekt på, ser vi i sammenheng med dette. Stillasbransjen er et helt avgjørende element i all petroleumsvirksomhet, ifølge Ptil.

Kuttet før krisen

Men på tross av stillasbransjens viktighet for oljenæringen, sliter man med omdømmet.

– Det er en kjent sak at ISO-bransjen historisk sett har jobbet under tøffere kommersielle betingelser, og mer krevende arbeidsforhold enn andre aktører man kan sammenligne seg med.

– Fagene er definert som risikoutsatte grupper (RUG), noe som betyr at fysisk belastning, arbeidsmiljø og risiko for skader er høyere for denne gruppen enn andre, sier Thorbjørn Jensen.

Han sier at dette stiller høye krav til kompetanse, teknisk utvikling og riktig HMS-fokus.

– ISO-bransjen har vært og er en lavmarginbransje. Til forskjell fra andre, så hadde vår bransje allerede foretatt kostnadskuttene før den krisen vi ser nå. Men det kuttes mer, sier han.

Jensen forklarer at nå, når nybygg og modifikasjonsaktiviteten er lav, står bransjen igjen med vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner.

– Innen våre fag blir dette vedlikeholdet styrt mer og mer over mot kampanjebasert vedlikehold. Hovedtyngden av dette vil foregå fra april til oktober. Det betyr at året deles mye klarere inn i høyaktivitets- og lavaktivitetsperioder.

– Når vi ikke har mye annet enn vedlikehold å drive på med, betyr det at vi vil være mer avhengige av sesongarbeidere. Bransjen vil med andre ord ha utfordringer med å fylle hele året med arbeid for sine ansatte, og dette igjen kan føre til at vi mister kompetanse, kontinuitet og nyrekruttering, sier han.

– Dyrere å utsette

Jensen sier at det er en kjent sak at disse faktorene har stor betydning for sikkerheten.

– Da er vi nødt til å jobbe for å forebygge det, sier han, og peker på at bransjen har bidratt sterkt med ny standard, lærebok og nye forskrifter.

Han viser også til at det er én ting som vil være spesielt viktig:

– Som arbeidsgivere kan vi sammen med våre kunder legge til rette for at vedlikehold pågår hele året. På mange installasjoner er det fullt mulig og vil føre til jevnere belastning, mer forutsigbarhet og jevn utnyttelse av sengeplasser.

Han mener at dette kan gjøres like kostnadseffektivt som på sommerhalvåret.

– I tillegg kan et annet virkemiddel være ikke å utsette vedlikehold som likevel skal gjennomføres. Det har aldri vært billigere å vedlikeholde enn det er nå. Og dersom man utsetter det, vil tilstanden forverre seg, og det blir enda dyrere på et senere tidspunkt.

Lønn og rekruttering

Petroleumstilsynets pressekontakt, Eileen Brundtland, sier til Teknisk Ukeblad at bransjen er viktigere for oljenæringen enn anseelsen tilsier.

– Stillas er et viktig element i petroleumsvirksomheten, både som del av alle nybygg, i vedlikeholdsarbeid, modifikasjoner og som en del av fjerningsaktiviteten. Stillas sørger i tillegg for sikker tilkomst ved arbeidsoperasjoner og inspeksjoner, sier hun.

– Til tross for at stillas er så sentralt i hele virksomheten, har ikke stillasfaget høy anerkjennelse. Dette gir utslag både for lønninger og for rekruttering.

– Det er også utfordringer knyttet til opplæring. En ny standard for opplæring skal være klar i løpet av våren og en ny lærebok i stillasfaget var klar i 2015. Begge disse vil hjelpe til med å legge rammene for bedre opplæring, sier hun.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.