KARRIERE

Utbygging på naturens premisser: Her jobber tre miljørådgivere på fulltid sammen med ingeniørene

Bygger firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat.

E6 som bygges forbi Hamar, går gjennom Åkersvika naturreservat.
E6 som bygges forbi Hamar, går gjennom Åkersvika naturreservat. avfotografert av Håvard Solerø
Håvard Solerød
1. mai 2018 - 18:16

I april og mai ankommer trekkfuglene fra fjerne himmelstrøk til deltaet som har Vikingskipet på Hamar i bakgrunnen.

Alle skarpe lyder må elimineres. Hekkingen prioriteres foran anleggsarbeidet.

Fuglelivet og våtmarkene i Åkersvika naturreservat har internasjonal vernestatus i Ramsar-konvensjonen. Det tok fire år før miljødepartementet godkjente veiutbyggingen i området. Anleggsperioden kjøres med ekstremt miljøfokus.

Tre biologer og 4,3 km

Tre fagpersoner på ytre miljø med på laget som utvider E6 til firefelts motorvei forbi Hamar på en veistrekning over drøyt fire mil.

– Byggherren stiller med en fagperson og entreprenørene med to, sier miljørådgiver Knut Roland hos byggherren Nye Veier.

Langs utbyggingen sees mindre plattformer av jern med kanter. Her fyller anleggsmaskinene drivstoff uten å risikere utslipp.

– I dette prosjektet er ytre miljø integrert i de andre fagene. Vi løper ikke etter og passer på, men samarbeider tett med alle parter fra planleggingsstadiet frem til overlevering, sier Roland.  

Tre miljørådgivere kan synes som en overdrivelse sett fra utsiden, men Roland opplever at miljøkompetansen øker.  

– Jo mer du graver i problemstillingen, dess mer oppdager du. Vi problematiserer ikke, men løfter standarden med registrering av avvik og oppfølging. Ryker det en hydraulikkslange blir det ført inn i loggen. Vi ønsker å finne trender avverge hendelser før de skjer. Obligatoriske miljøkurs for alle som beveger seg på anleggsområdet er med å løfte kompetansen for denne utbyggingen og prosjekter som kommer i fremtiden, sier Roland.

Miljøsikring avgjorde anbud

Reguleringsplanen spesifiserte miljøkravene i prosjektet forut for anbudskonkurransen. Det ble lagt opp til at miljøløsninger som strakk seg lenger enn det som var spesifisert kunne avgjøre konkurransen, som en faktor i tillegg til pris. Entreprenøren BetonmastHæhre vant anbudet med robuste renseløsninger som gikk utover spesifikasjonene.

Knut Roland og Nye Veier bygger firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat på Hamar. Her i fugletårnet. <i>Foto:  Håvard Solerød</i>
Knut Roland og Nye Veier bygger firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat på Hamar. Her i fugletårnet. Foto:  Håvard Solerød

I begynnelsen av april lå det fortsatt is i bunnen av veigrøfter med tele langs E6 på Hamar. Filtreringsevnen er null. Forurenset veivann rant ned i grøftene og rett ut i deltaet i naturreservatet. Rensesystemet som omkranser den nye motorveien vil eliminere denne forurensningen, samt blokkere akuttutslipp ved uhell med tankbiler.

– De nye grøftene er 60 cm dype og 5,5 meter breie. Membran er lagt inn i grøftesidene. Forurenset veivann filtreres i grøften slik at miljøgifter fra asfalt og annet ikke siver ut i deltaet til fugler og fisk, selv om det ligger is i grøftene, forteller Bjørnar Lynum fra ViaNova i Trondheim, som står bak prosjekteringen av rensesystemet på oppdrag fra BetonmasHæhre.

Brorparten av den 4,3km lange strekningen gjennom naturreservatet er paddeflat og ligger på fyllmasse. Det gjør veistrekningen godt egnet til infiltrasjon. Ekstra filtreringskapasitet i tillegg til grøftene skal sikre mot flom og akuttutslipp.

– Foruten kraftige veigrøfter med membran er det lagt inn terskler med infiltrasjonssandfang med ca. 150 meters mellomrom. Disse fungerer som overløp i tillegg til at de sikrer infiltrasjon i vintersituasjon med is og tele i de åpne grøftene, sier Lynum.

Gjennom deltaet som utgjør naturreservatet er det lagt inn fire rensebassenger i tillegg til grøftingen.

E6, både nord og sør for reservatet, samt RV25 over Midtstranda, har avrenning til reservatet. Her bygges det fire åpne rensedammer og to lukkede rensesystemer i kombinasjon med infiltrasjon. Disse systemene forsterker beredskapen mot flom og akuttutslipp, sier Lynum.

De ekstra tiltakene i rensesystemet var utslagsgivende for at de vant anbudskonkurransen.

Taper et mål, vinner tre

Det er ikke til å komme utenom at utvidelsen til firefelts-motorvei tar plass. Å ta arealer fra et internasjonalt vernet naturreservat er ikke gratis.

– Tar du et mål fra reservatet må du erstatte dette, og legge til tre nye, forklarer miljørådgiver Roland.

En større dam i nordenden av reservatet ligger allerede klar. Området hvor det var en nedlagt fotballbane er innlemmet i reservatet.

– Vi har lagt ut hvilesteiner til fuglene som kommer langveisfra. Dybde og planter rundt er tilpasset fuglene. Det legges også til rette for nye beiteområder. Allerede i sommer er det planlagt å få de første beitedyra på plass. Beitedyr holder landskapet åpent og gjør det attraktivt for fugler, sier Roland.

Masser som er til overs ligger igjen. Det er viktig å bruke lokale vegetasjonsmasser til revegetering. De holdes tilbake for gjenbruk der hvor reservatet utvides. Det sparer miljø og transport, og bevarer plantesamfunnet.

Åkersvika naturreservat ligger i utkanten av sentrum av Hamar. Her et bilde fra forrige sommer. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Åkersvika naturreservat ligger i utkanten av sentrum av Hamar. Her et bilde fra forrige sommer. Foto:  Nye Veier

– Det biologiske mangfoldet som allerede eksisterer blir ivaretatt. Dessuten er det påvist en aggressiv soppart ved navn Phytophthora i Hamar-distriktet som ikke skal spres. Den angriper særlig oretrær. Derfor må vi ha kontroll på massene, sier Roland.

Slammet fra boringen til broelementer blir deponert og renset. Slammet er ofte forurenset. 

– Entreprenøren satte opp en presenning under boring slik at det ikke skulle sprute ut i vannet. Det sier noe om holdningen som preger anleggsarbeidet, sier Roland.

Et høyt fugletårn står ved vannet, som igjen ligger får hundre meter fra sentrum av Hamar. Fugletittere vil være med å vokte freden i hekkeperioden. Nær fugletårnet står en av ti målestasjoner for vannkvalitet.

– Det blir spennende å følge og sammenligne vannkvaliteten før og etter utbyggingen av motorveien, sier Roland, som kan se opp mot himmelen og ønske trekkfuglene velkommen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.