SAMFERDSEL

Uran-funn skaper nye problemer for arbeidene ved Follobanen

Statsforvalteren frykter lekkasjer av radioaktivt materiale i arbeidet med å tilbakeføre naturområder i forbindelse med den nye Follobanen.

Planen er å fylle området på Åsland med  store mengder masse fra utgravingen av Blixtunnelen på Follobanen.
Planen er å fylle området på Åsland med store mengder masse fra utgravingen av Blixtunnelen på Follobanen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Arbeidet med å tilbakeføre naturområder på Åsland ved grensa mellom Oslo og Nordre Follo, settes nå på vent, skriver Bygg.no.

Planen er å fylle området med ytterligere 600.000-700.000 kubikkmeter masse fra utgravingen av Blixtunnelen på Follobanen. Statsforvalteren frykter for miljøet og skriver i en epost til utbyggeren at de er kjent med at masser som er mettet med kjemikalier, er lagt på Åsland.

Statsforvalteren skriver at de har indikasjoner på at det fører til utlekking av uran.

– Vi er bekymret for fremtidig bruk av området (kombinasjonen av friluftsliv og bygging av boliger) og utlekking av stoffer som kan avgi radioaktivitet. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for dette temaet ikke er til stede i den dokumentasjonen vi nå har mottatt, heter det i eposten som Statsforvalteren sendte i mars.

Bane Nor sier de er i god dialog med Statsforvalteren og har presentert flere tiltak for å redusere miljørisikoen. De sier det ikke er grunn til å frykte at de etterlater seg et miljøfarlig område.

Les også