KARRIERE

Universitetene forfaller

VERST I KLASSEN: Vedlikeholdet av UiOs bygninger er så dårlig at de enkelte steder må ha innendørs takrenner og provisoriske kjøleanlegg.
VERST I KLASSEN: Vedlikeholdet av UiOs bygninger er så dårlig at de enkelte steder må ha innendørs takrenner og provisoriske kjøleanlegg. Bilde: KNUT STRØM

Slik fordeles etterslepet

  • Universitetet i Oslo: 4 milliarder kroner
  • Universitetet i Bergen: 2 milliarder kroner
  • UMB: 750 millioner kroner
  • NTNU: 400 millioner kroner
  • Universitetet i Tromsø: 250 millioner kroner

Kilde: Aftenposten

Tilstanden til landets universitetsbygninger, laboratorier og vitenskapelig utstyr er dårlig. Totalt er det snakk om et vedlikeholdsetterslep på 7,4 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

Doblet budsjett ikke nok

Aller verst står det til ved Universitetet i Oslo, hvor etterslepet er større enn deres årlige, statlige bevilgninger. Mange steder er ikke de tekniske anleggene skiftet ut siden bygningene var nye på 1930- og 60-tallet.

- Bygningsmassen er så teknisk nedkjørt at det som var en vedlikeholdsoppgave er blitt en rehabiliterings- og renoveringsoppgave. I løpet av få år har vi doblet vedlikeholdsbudsjettet, men vi klarer likevel bare å lappe og plastre der det er verst. Vi har ikke sjanse til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich, til Aftenposten.

Har nok med sikkerhet

Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap går det meste av vedlikeholdsbudsjettet til å oppdatere de antikvariske bygningene så de tilfredsstiller nye krav til brann, rømning og ventilasjon. I tillegg må verneinteressene ivaretas.

Oversikten over vedlikeholdsbehovet er basert på oppdaterte tall fra en rapport Multiconsult utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet for fem år siden.

Imidlertid er svært lite gjort for å løse problemene siden den gang.

Les mer om: