Unge skyr realfag

REALFAG: Unge velger heller samfunnsnære studier.
REALFAG: Unge velger heller samfunnsnære studier. (Bilde: Dag Yngve Dahle)

Det viser en fersk undersøkelse fra EU-kommisjonen. 25.000 unge mellom 15 og 25 år over hele Europa ble spurt om sitt syn på realfag- og teknologistudier.

Krisetider betyr mer realfagstudier

Ikke matte

Nesten alle de spurte mener realfag er viktig med tanke på framtida.

Men få vil studere slike fag selv.

Matematikk skiller seg ut som det minst attraktive faget. Kun ni prosent sier at de definitivt vurderer det, mens 57 prosent sier at det er helt uaktuelt.

Vil etablere egne realfagsskoler

Naturvitenskap er nest nederst på de unges rangeringsliste. 10 prosent sier at de definitivt vurderer det. For ingeniørfag er andelen 11 prosent.

Vil studere samfunnet

Teknologiske fag er altså mindre attraktive for unge europeere enn andre fag.

Flest er interessert i å studere samfunnsfag og humanistiske fag. 16 prosent sier at de definitivt vurderer det. 42 prosent sier at det er uaktuelt.

Slik er lista over de som definitivt vurderer å studere de ulike fagene:

  • Samfunnsfag/humaniora: 16 %
  • Økonomi/business: 15 %
  • Biologi/medisin: 13 %
  • Ingeniørfag: 11 %
  • Naturvitenskap: 10 %
  • Matematikk: 9 %

Mener realister er nerder

Dataspill danker ut mattelærere

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå