LUFTFART

Undersøkelse: Folk flest har blitt mindre positive til droner

Andelen av befolkningen som er positive til droner, har gått ned 13 prosent på ett år. Samtidig har det vært en «formidabel» vekst i salget av droner, viser en undersøkelse fra UAS Norway.

Nordmenn er positive til bruk av droner til nyttige formål, men har fått en litt mindre entusiastisk innstilling til droner generelt. På bildet inspiserer en drone kraftlinjer.
Nordmenn er positive til bruk av droner til nyttige formål, men har fått en litt mindre entusiastisk innstilling til droner generelt. På bildet inspiserer en drone kraftlinjer. Foto: UAS Norway

I en tid med mer oppmerksomhet rundt sikkerhetstrusselen droner kan utgjøre, har UAS Norway, en interesseorganisasjon for dronebransjen, spurt seg om folk flests holdning til droner er i endring.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.