E10

Underentreprenør krevde 105 mill fra Veidekke - tapte og må dekke 20 mill i sakskostnader

Dom i Oslo tingrett etter mangeårig konflikt: Alf Brekken og Sønner tapte praktisk talt på alle punkter.

Her er vi på E10 på Moskenesøya, sånn omtrent ved Akkarvika.
Her er vi på E10 på Moskenesøya, sånn omtrent ved Akkarvika. Foto: Google Maps
17. mars 2021 - 14:30

Det handler om et rassikringsprosjekt av E10 i Lofoten helt tilbake i 2013 og 2014. Oslo tingrett har nylig brukt åtte uker på å behandle striden mellom Veidekke og Stamsund-firmaet Alf Brekken og Sønner.

Uenigheten dreier seg kort fortalt om hvor mye masser Brekken har sprengt og fjernet for Veidekke i dette prosjektet, og hvor mye plunder og heft samt forsering det egentlig ble.  

Alf Brekken og Sønner (ABS) ville ha drøye 105 millioner kroner samt renter og sakskostnader, nærmere 140 millioner alt i alt.

Veidekke kunne gå med på å betale 2,3 millioner kroner, men kom også med et motkrav hvor de mente at ABS skulle betale drøye 20 millioner.

Deler av striden dreier seg om volum og beskaffenhet på masser, men kravet til ABS utgjorde for en stor del forsering og plunder og heft, til sammen rundt 50 millioner kroner. ABS hadde fått forskuddsbetalt 3,5 millioner kroner i forseringskostnader. ABS krevde i tillegg til dette 14,65 millioner kroner for forsering (til sammen 18,2 millioner kroner) og 35,9 millioner kroner for plunder og heft (nedsatt produktivitet).

Både ABS og Veidekke mener at anlegget ble forsinket fra start, hovedsakelig på grunn av forhold som de begge mente kunne lastes Vegvesenet. Det skal ha vært betydelig mer løsmasser enn forutsatt, utilfredsstillende forutgående rassikring som ga problemer med steinsprang og ventetid, utfordringer knyttet til trafikkavvikling og omkjøringsveier og manglende nødvendige avklaringer fra byggherren.

Det har vært mye fram og tilbake i denne saken. Veidekke saksøkte i sin tid Vegvesenet for denne kontrakten, og krevde 260 millioner kroner ekstra i tillegg til kontraktsbeløpet på 364 millioner. I Lofoten tingrett i 2017 ble Veidekke tilkjent 74,5 millioner kroner samt forsinkelsesrenter på 6,8 millioner kroner. Samtidig måtte de betale 18,1 millioner kroner til staten i dagbøter.

Forskalingen til overbygningen på den nye brua var på plass før jul i 2019. Rettssaken handlet særlig om tørrsteinsmuren ved brua.
Les også

Full seier for underentreprenør: Dømt til å punge ut da brubygging ble mer omfattende

Det startet i 2012

Veidekke Entreprenør inngikk altså i august 2012 avtale med Statens vegvesen om å gjennomføre prosjektet E10 Rassikring i Lofoten. Parsellen Solbjørnneset-Akkarvika skulle sikres mot framtidige ras. Kontrakten omfattet også etablering og forsterking av to moloer ved Hamnøy.

Veidekke engasjerte ABS til masseforflytting og sprengningsarbeider i entreprisen. Arbeidet startet opp ved årsskiftet 2012/2013, men det ble raskt betydelige forsinkelser.

ABS og Veidekke startet forsering fra høsten 2013. I april 2014 inngikk de en tilleggsavtale om å ta ut stevning mot Vegvesenet for å få dekket merutgifter for plunder og heft. De to firmaene er uenige om hvilken betydning denne tilleggsavtalen har for sluttoppgjøret mellom Veidekke og ABS.

Veidekke leverte sitt sluttoppgjør til Vegvesenet i februar 2015. Sluttoppgjørsdiskusjon mellom Veidekke og ABS startet i tiden etter det, og har mer eller mindre pågått siden da. I november 2016 tok ABS ut søksmål mot Veidekke. På et tidspunkt - i juni 2018 - ble faktisk partene enige om å stanse den da påkommende rettssaken, men i 2019 var de i gang igjen. 

Veidekke stevnet som nevnt på sin side Vegvesenet for Lofoten tingrett i juli 2016. I etterkant av dom og tilleggsdom fra Lofoten tingrett inngikk Veidekke og Vegvesenet forlik i desember 2019 om sluttoppgjør. Veidekke og ABS er uenige om ABS er bundet av Veidekkes mengdeoppgjør i hovedkontrakten.

Kontrakten mellom ABS og Veidekke var i utgangspunktet på rundt 78 millioner kroner eks. mva. ABS har fått betalt cirka 34 millioner kroner for tilleggsarbeider.

Hovedforhandling i saken mellom ABS og veidekke ble holdt i Oslo tingrett fra 12. oktober til 4. desember 2020. Dommen ble avsagt 15. mars i år.

Etter en svært omfattende dom (136 sider), med en lang rekke beregninger av forskjellige prosesser og vurderinger av krav og motkrav, kommer Oslo tingrett til at Veidekke har det meste av sitt på det tørre:

«Ut fra det resultatet retten har kommet til, har Veidekke fått medhold i det vesentlige, og har dermed krav på dekning av sakskostnader. Nettokrav mot Veidekke har vært i størrelsesorden 140 millioner kroner. Det samlede utfallet ble cirka 0 kroner, men når forsinkelsesrenter hensyntas er det samlede utfallet i Veidekkes favør.»

Veidekke krevde 29,2 millioner kroner i sakskostnader, blant annet basert på 6333 timer advokathjelp med en snittpris på nesten 4000 kroner pr. time. Retten syntes det var i meste laget, og satte en rund sum på 20 millioner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Dommen oppsummert:

  • Veidekke skal betale ABS totalt vel 13,6 millioner kroner samt mva. og renter. Veidekke frifinnes ellers.
  • ABS skal betale Veidekke 13,4 millioner samt mva. og renter.
  • ABS skal betale Veidekkes sakskostnader med 20 millioner kroner.

Ifølge avisa Lofotposten uttaler ledelsen i Alf Brekken & Sønner AS at arbeidet med å anke avgjørelsen allerede er i gang.

Forberedelsene til dagbruddet på Engebøfjellet er klare, samtidig som prosess- og administrasjonsbyggene reiser seg nede ved fjorden. Igangkjøringen skal starte til sommeren, med opptrapping mot produksjonsstart i andre halvår -24.
Les også

Krangel om verdifullt mineral i Engebøfjellet ender i Høyesterett

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.