Ulønnsomme kystrederier: Mer lønnsomt å selge skipene og sette penger i banken

Nærskipsfarten er ikke spesielt lønnsom. Mange av rederiene kunne tjent mer på fondssparing og obligasjoner enn å eie og drive skip.

Ulønnsomme kystrederier: Mer lønnsomt å selge skipene og sette penger i banken
MV Sula er en selvlosser bygget i 1993. Hun er dermed litt eldre enn gjennomsnittet for nærskipsflåten, det vil si 24,5 år. Foto: Berge Rederi

Næringsminister Iselin Nybø fikk onsdag presentert en Menon-rapport som beskriver en sørgelig tilstand for de fleste av landets 115 rederier som driver innen nærskipsfart. Flåten består av 398 skip, ifølge rapporten.