OLJE OG GASS

Uklart om Leismer får CO2-fangst

STORT: Her, i Athabasca-regionen i Alberta, forbereder StatoilHydro nå oppstarten av det de håper vil bli et nytt oljeeventyr.
STORT: Her, i Athabasca-regionen i Alberta, forbereder StatoilHydro nå oppstarten av det de håper vil bli et nytt oljeeventyr.Bilde: Statoil

Canadas oljesand

 • Mer enn 100 milliarder amerikanske dollar investeres for øyeblikket i oljesandprosjekter i Canada.
 • 28 oljeselskaper er enten engasjert i, eller har planer om å bli med i, de over 80 oljesandrelaterte prosjektene som pågår i Canada nå.
 • Canada har utvinnbare oljesandreserver på rundt 174 milliarder fat. Reservene finnes i tre forskjellige områder nord i Alberta: Cold Lake, Peace River og Athabasca.
 • Athabasca, hvor StatoilHydro har lisenser, er verdens største oljesandforekomst.
 • Oljesandproduksjonen var 1.1 millioner fat per dag i 2006, noe som tilsvarer 47% av Canadas totale oljeproduksjon.
 • Det antas at produksjon vil mer enn tredobles innen 2015, med en forventet produksjon på 3-3,5 millioner fat per dag.

Kilde: Kaupthing

SAGD

 • SAGD står for Steam Assisted Gravity Drainage.
 • Det er den teknikken for oljesandutvinning som er vanligst i Athabasca, og også den StatoilHydro skal bruke.
 • Det går ut på at det bores to parallelle brønner med cirka fem meters mellomrom.
 • I den øverste, horisontale brønnen injiseres damp, som sprer seg ut i reservoaret. Oljens viskositet synker, og den renner ned i brønnen under.
 • Metoden krever mye energi. Vanligvis trengs 20-34 m3 naturgass og mellom 2,5 og 4,5 fat vann for å produsere ett fat råolje.

StatoilHydro er for øyeblikket i prosjektfasen for oppbygging av Leismer SAGD demonstrasjonsanlegget i Kai Kos Dehseh-prosjektet.

12 rigger i drift

– Dette anlegget skal etter planen starte opp i midten av 2010, og produsere 20.000 fat olje daglig innen 2012, sier Robert Skinner, StatoilHydros direktør for samfunnskontakt i Canada.

Vinterboringen er også godt i gang, med 12 rigger i drift på ulike lisenser.

– Samtidig jobber vi med konseptutvikling og teknisk design av hele vår verdikjede, fra SAGD-produksjon til hvordan vi skal oppgradere oljen, sier Skinner.

Fangst ikke avgjort

StatoilHydro har ennå ikke bestemt hvilken oppgraderingsenhet de skal velge. I søknaden til canadiske myndigheter har de imidlertid skrevet at oppgraderingsenheten skal være klargjort for karbonfangst.

– Det er ennå ikke tatt noen endelig investeringsbeslutning i forhold til en mulig oppgraderingsenhet, men den vil tilrettelegges for CO 2-fangst dersom vi går videre med dette, sier Skinner.

2

Forberedt på CO -avgift

Alberta har nemlig en avgift industrien må betale for CO 2-utslipp over en viss grense. Denne grensen ble satt i fjor, og målet for dagens industribedrifter (> 100.000 tonn/år) er basert på utslippsmålinger fra 2003 til 2005. Målet kan de nå ved mellomregninger, ny teknologi, eller ved å betale avgiften på $15 per tonn CO 2.

Nye installasjoner, som StatoilHydros, får et tidsvindu før det forventes at de skal redusere utslippene.

– Siden utviklere kjenner til disse reguleringene, konstruerer de også anlegg med design som muliggjør kontinuerlige forbedringer i virkningsgrad og utslippsreduksjoner, sier Skinner.

Les mer om: