KARRIERE

UiO følger NTNUs mattepraksis

ÅPNER OPP: Universitetet i Oslo innfører samme praksis som NTNU med skjønnsvurdering av sivilingeniørstudenter for opptak til PPU.
ÅPNER OPP: Universitetet i Oslo innfører samme praksis som NTNU med skjønnsvurdering av sivilingeniørstudenter for opptak til PPU. Bilde: Dag Yngve Dahle

Debatten raste tidligere i år som følge av at sivilingeniører nektes opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fordi sivilingeniørstudiet ikke gir dem studiepoeng nok til å kvalifisere.

Får ikke bli lærere

Sivilingeniørstudiet gir 37,5 studiepoeng i matematikk, mens studiestedene krever 52,5 poeng for sivilingeniører.

Uten PPU kan de ikke få lektorkompetanse, og følgelig heller ikke undervise i matematikk i skoleverket.

Dette reagerte blant Tekna og Fremskrittspartiets Tord Lien på, og NTNU gikk derfor med på å innføre skjønnsvurdering for sivilingeniører ved opptak til PPU.

Les saken: NTNU vil bruke matematikk-skjønn

Samme regler

Nå følger Universitetet i Oslo etter. I et svarbrev til Tekna skriver de:

“Innspillet deres og opptakskravene til fagdidaktikk i matematikk har blitt vurdert av fagmiljøet i matematikkdidaktikk ved ILS. Fagmiljøet støtter vurderingene gjort av NTNU og vil legge frem forslag om tilsvarende endring for Programrådet for PPU og fagdidaktiske masterspesialiseringer ved ILS på førstkommende møte, 9. juni 2011.”

I saksnotatet til UiO fremgår det tydelig at de lener seg på NTNUs vurderinger i saken.

– Denne saken er grundig behandlet på NTNU, der de kjenner sivilingeniørstudiene best. Vedtaket de har gjort der, er støttet av Norsk matematikkråd. Det er neppe grunn til at UiO skal vurdere saken annerledes, heter det.

Kommer ikke til syne

Teknas studentleder Sigurd Vildåsen sier at han forstår at universitetene ser behovet for at kvaliteten på PPU-utdanningen opprettholdes, men at det avgjørende nå er hvilken praksis NTNU og Universitetet i Oslo legger seg på.

– Spørsmål om mengde praktisk matematikk i studiet og ulik vekting av fag må bli tatt med i betraktningen når det nå legges opp til individuell vurdering av de enkelte studentene. Veldig mange sivilingeniører har mye matematikk i studiene som ikke kommer til syne i form av studiepoeng, sier han til Teknisk Ukeblad.

Vildåsen legger til at Tekna forventer at mange sivilingeniørstudenter nå vil kvalifisere til PPU.

Må delta

Tord Lien sier dette er forventede, men gledelige signaler fra UiO.

– Med den realfagslærermangelen Norge står overfor i årene som kommer er det tvingende nødvendig at de store realfagsinstitusjonen deltar aktivt i å løse utfordringene. Så gjenstår det jo å se hvor stor effekt endringene i praksis vil ha, sier Frp-representanten, som sier han har forståelse for at fagmiljøet er bekymret for at den teoretiske matematikkkompetansen ideelt burde vært høyere innen noen av de teknologiske masterprogrammene.

– Men i en situasjon med svært mange realfagslektorer som nærmer seg pensjonsalder gjelder det å ikke gjøre det beste til det godes fiende, sier han.

LEDER: Slipp siv.ing-ene løs i mattetimene

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.